Din sökning gav 10 träffar

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:02

Tullverket

Tullverket har som uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en del i gränsskyddet med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och...

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:05

Luftfartsverket

Vid en kris är Luftfartsverkets främsta roll att stänga och öppna luftrummet för flygtrafik.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:03

Trafikverket

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket ansvarar också för att bygga och underhålla statliga vägar och...

PUBLICERADES 2 sep 2021 17:44

Ras och skred

Ta reda på hur stabil marken är där du bor eller bygger. Bor du nära en slänt mot ett vattendrag finns det vissa saker att tänka på.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:07

Regioner

Sveriges 21 regioner ansvarar för hälso- och sjukvård, smittskydd och kollektivtrafik, men även för regional utveckling och kultur.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:04

Polisen

Det är först när händelser är så omfattande och allvarliga att Polisen måste prioritera om sina resurser som myndigheten ställer om till ett krisläge.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:04

Sjöfartsverket

Sjöfartsverket ansvarar för att Sverige har säkra och effektiva sjövägar, och erbjuder fartyg assistans med lots eller isbrytning. Sjöfartsverket ansvarar också för sjö- och...

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:02

Transportstyrelsen

Transportstyrelsen arbetar med frågor som rör järnväg, luftfart, sjöfart, vägtrafik, körkort och yrkestrafik.

PUBLICERADES 2 sep 2021 17:48

Vulkanutbrott och askmoln

Större vulkanutbrott förekommer inte i Sverige men de kan påverka oss ändå, både när vi ska flyga och när vi reser till platser där vulkaner finns.

PUBLICERADES 15 sep 2021 11:00

Översvämning

Som fastighetsägare har du ansvar för att skydda din egendom. Här kan du läsa om hur du kan förbereda dig för och agera vid en översvämning.