Din sökning gav 2 träffar

PUBLICERADES 25 jan 2023 15:16

Om elsystemet

Här hittar du information om reservkraft, frånkoppling och effektreserv. Det är delar av ett system som ska säkra tillgången på elektricitet i Sverige.

PUBLICERADES 20 jun 2022 11:04

Svenska kraftnät

Enskilda bolag kan inte garantera elförsörjningen vid allvarliga störningar. Därför samverkar kraftbolagen med varandra och med Svenska kraftnät – som är den statliga...