Din sökning gav 4 träffar

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:02

SOS Alarm

SOS Alarm har en central larmfunktion och en samordnande roll vid större händelser då många olika enheter rycker ut.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:02

113 13 – informations-nummer vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en...

PUBLICERADES 6 aug 2020 12:56

Fredrik ska slå larm vid krishändelser

"Vi är bara en kugge i krismaskineriet, men vi är en av de första...

PUBLICERADES 30 jun 2017 11:33

SOS Alarm om Viktigt meddelande via sms

Från den 1 juli kommer du att kunna få VMA, Viktiga meddelanden till allmänheten, även via ett sms om något allvarligt händer i området där du befinner dig.