Din sökning gav 3 träffar

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:02

SOS Alarm

SOS Alarm har en central larmfunktion och en samordnande roll vid större händelser då många olika enheter rycker ut.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:02

113 13 – informations-nummer vid allvarliga olyckor och kriser

113 13 är Sveriges nationella informationsnummer. Dit kan du ringa om du vill få information vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Det kan till exempel handla om en...

PUBLICERADES 6 aug 2020 12:56

Fredrik ska slå larm vid krishändelser

"Vi är bara en kugge i krismaskineriet, men vi är en av de första...