Din sökning gav 7 träffar

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:00

Svenska myndigheters ansvar

Här kan du läsa om vilket ansvar de svenska myndigheterna har, kopplat till jordskalven och tsunamin i Japan och de problem som har uppstått vid kärnkraftverket.

PUBLICERADES 4 nov 2014 12:45

Fukushima: Händelserna i Japan 2011

Detta är en arkiverad sida om jordbävningen, tsunamin och kärnkraftsolyckan i Japan våren 2011. Sidan uppdateras inte längre.

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:04

Ordlista

Här följer några förklaringar på vanliga ord och begrepp som användes för att beskriva situationen vid de japanska kärnkraftverken under händelserna vid Fukushima.

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:02

Regler vid resa

Om du planerar att resa är det viktigt att följa ditt resebolags och myndigheternas information om vilka rättigheter och skyldigheter du har.

PUBLICERADES 6 nov 2014 15:03

Sveriges strålskyddsberedskap

Om det sker en olycka eller ett haveri på en kärnteknisk anläggning, till exempel ett kärnkraftverk, kan konsekvenserna bli väldigt allvarliga. Därför arbetar många myndigheter...

PUBLICERADES 6 nov 2014 14:58

Bakgrund om Fukushima

Det här är en sammanfattning i kronologisk ordning av händelserna vid Fukushima i Japan 2011. Sidan uppdateras inte längre. Händelserna anges med svensk tidsangivelse.

PUBLICERADES 6 nov 2014 14:59

Följ läget i Japan

Den här sidan rör händelserna vid kärnkraftverket i Fukushima i Japan 2011 och uppdateras inte längre.