Din sökning gav 13 träffar

PUBLICERADES 17 dec 2015 10:33

Det här gör myndigheterna

Här hittar du övergripande information om svenska myndigheters och kommuners ansvar när det gäller flyktingsituationen.

PUBLICERADES 7 dec 2015 16:32

Bidra ekonomiskt

Många organisationer behöver pengar för att finansiera sitt hjälparbete i Sverige och...

PUBLICERADES 21 jan 2016 10:17

Ensamkommande barn

Asylsökande under 18 år som reser utan förälder eller annan vårdnadshavare kallas ensamkommande barn. De kommuner som tar hand om barnen blir ansvariga för barnens boende och...

PUBLICERADES 14 dec 2015 10:47

Det här gör EU

Här hittar du länkar till myndigheternas information om hur EU arbetar med flyktingmottagande, gränskontroll och asylpolitik.

PUBLICERADES 21 jan 2016 10:23

Information och material för dig som vill hjälpa till

Här hittar du information och material som kan vara bra att känna till när du stödjer flyktingar på olika sätt.

PUBLICERADES 7 okt 2015 11:18

Myndigheternas ansvar för flyktingar på väg till andra länder

Här hittar du information om samhällets ansvar för transitflyktingar som är på väg till andra länder för att söka asyl.

PUBLICERADES 18 mar 2016 11:39

För dig som vill hjälpa till

Många vill hjälpa och stödja de flyktingar som just nu kommer till Sverige. På den här sidan hittar du som privatperson tips om hur du bäst kan hjälpa till.

PUBLICERADES 14 sep 2016 13:47

Flyktingsituationen i Sverige

Den pågående flyktingsituationen engagerar många människor på flera plan i samhället. Svenska myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå och det finns ett...

PUBLICERADES 21 jan 2016 10:12

Boenden för asylsökande

Migrationsverket ansvarar för att alla som söker asyl i Sverige får boende. Här hittar du en sammanställning av myndigheternas information som rör boenden åt asylsökande.