PUBLICERADES 3 mar 2021 12:34

Råd vid en krissituation utomlands

En krissituation kan snabbt uppstå när du befinner dig utomlands. Här hittar du allmänna råd i en krissituation och information om vad en reseavrådan innebär.

PUBLICERADES 2 sep 2021 17:47

Lagen om konsulära katastrofinsatser

Om du är i behov av hjälp utomlands är det främst hjälp till självhjälp som staten erbjuder. Du har ett stort personligt ansvar när du är ute och reser.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:00

Om krisen kommer

Här hittar du länkar till ansvariga myndigheters information om hur du kan förbereda dig inför olika kriser. Tänk på värme, mat, vatten, information och att hjälpa andra.

PUBLICERADES 2 sep 2021 13:22

Om internet och telefoni går ner

När internet eller telefoni drabbas av större störningar informerar samhället via lokalradion, trygghetspunkter och informationstavlor. Förbered dig genom att kontakta din kommun...

PUBLICERADES 6 sep 2021 08:16

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, är ett varningssystem som används vid olyckor, allvarliga händelser och störningar i viktiga samhällsfunktioner.