Din sökning gav 1347 träffar

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:06

Myndigheter med särskilt ansvar

För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:06

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska främja människors hälsa. Myndigheten har hand om nationella och internationella smittskyddsfrågor och hälsohot.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:05

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket är central tillsynsmyndighet för livsmedel och dricksvatten och har ett övergripande ansvar för att hantera kriser inom dessa områden.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:05

Migrationsverket

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill flytta till Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:00

Vad är en kris?

Ordet kris betyder olika saker för olika människor. Arbetet med krisberedskap omfattar händelser som drabbar stora delar av samhället.

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:09

Bekräftad information från myndigheter

Krisinformation.se sammanställer och förmedlar information från myndigheter och ansvariga aktörer till allmänheten vid större händelser. Men det kan också vara bra att känna till...

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:03

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sveriges demokratiska system, medborgarnas fri- och rättigheter och den nationella säkerheten. Detta genom att förebygga och avslöja brott...

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:04

Skatteverket

Skatteverkets huvuduppgifter är att ta in skatter, sköta folkbokföringen, registrera bouppteckningar och vara borgenär åt staten. Skatteverket utfärdar också id-kort för personer...

PUBLICERADES 26 aug 2021 17:02

Tullverket

Tullverket har som uppgift att ta in tull, skatter och andra avgifter. Tullverket är även en del i gränsskyddet med uppgift att försvåra möjligheten att föra in varor och...

PUBLICERADES 4 feb 2015 11:18

Kommunal räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar.