Publicerades

Ökad närvaro av vakter och polis på svenska flygplatser

Som en trygghetsskapande åtgärd stärker polisen sin närvaro på svenska flygplatser, skriver Polisen. Swedavia meddelar att de har en utökad närvaro av informationspersonal och skyddsvakter på sina flygplatser.

Polismyndighetens Nationella operativa avdelning, Noa, har beslutat att aktiverat myndighetens katastrofregistrering samt att höja beredskapen hos polisens nationella resurser.

Säkerhetspolisen följer händelseutvecklingen i Belgien. Terrorhotnivån för Sverige ligger kvar oförändrad på förhöjd nivå, skriver Säkerhetspolisen på sitt Twitterkonto.

Information från UD

Swedavia

Polisen

Säkerhetspolisen

Säkerhetspolisen på Twitter

MSB om explosionerna i Bryssel

Uttalande från statsminister Stefan Löfven

Krisinformation.se om terrorism

Krisinformation.se om störningar i flygtransporter

Krisinformation.se om händelser i utlandet

Källor: Swedavia, Polisen, Säkerhetspolisen
Uppdaterades
Taggar för denna sida: