Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Dalarnas län

Uppdaterad: 13 jun 2021 21:01

Viktigt meddelande till allmänheten i Mora kommun, Dalarnas län. Det brinner i området mellan Bonäs, Kumbelnäs och Musisjön. Alla som befinner sig i brandområdet uppmanas att hålla sig borta från brandområdet. Det är risk för fallande träd och räddningstjänsten behöver arbeta ostört. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

Sveriges Radio
Publicerades

Lärdomar efter skogsbranden i Västmanland

Erfarenheterna efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 visar att det finns viktiga lärdomar att dra för landets krisberedskap. Detta enligt MSB som har analyserat många olika utredningar om branden. I dag torsdag 31 mars överlämnas myndighetens rapport till regeringen.

I rapporten till regeringen lämnar MSB åtta förslag till åtgärder, bland annat:

  • Förändra principerna för samhällets krisberedskap, så att de tar sikte på ansvar, samverkan och handling (i stället för ansvar, närhet och likhet).
  • Förbättra förutsättningarna att kraftsamla resurser vid krishantering genom ett operativt anslag och en tydligare roll för MSB när det gäller prioritering av förstärkningsresurser.
  • Pröva frågor om styrning, organisering och huvudmannaskap för den kommunala räddningstjänsten.
  • Utred skyndsamt vilken reglering som behövs för ledning av räddningsinsatser, med fokus på att reglerna ska bli mer flexibla och bättre anpassade till behoven vid omfattande räddningsinsatser.

Så arbetar MSB vidare

MSB beskriver också i rapporten hur myndigheten själv kommer att fortsätta arbetet för att stärka och utveckla krisberedskapen i samhället. Följande åtgärder anser MSB är av särskild vikt för myndigheten att arbeta vidare med:

  • Vidareutveckla gemensamma grunder för samverkan och ledning, med inriktning mot ett sammanhållet nationellt samverkans- och ledningssystem
  • Vidareutveckla olika nationella förstärkningsresurser inom områden som stöd till samverkan och ledning, räddningsledning, geostöd och Rakelstöd.
  • Vidareutveckla övningsverksamheten inom områden med identifierade förmågebrister.
  • Vidareutveckla övrigt stöd inom området skydd mot olyckor, inklusive MSB:s utbildningsverksamhet.

I många fall har MSB redan påbörjat eller genomfört arbete för att möta de behov som kommit fram i rapporten.

Här finns MSB:s pressmeddelande

Mer om rapporten på regeringen.se

Här finns rapporten ”Ansvar, samverkan, handling - Åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheterna från skogsbranden i Västmanland 2014 (Ju2015/1400/SSK)”

Mer om det svenska krishanteringssystemets nuvarande tre grundprinciper

Krisinformations sida om skogsbranden i Västmanland

Källor: MSB, Regeringen
Uppdaterades

Taggar för denna sida: