Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Dalarnas län

Uppdaterad: 13 jun 2021 21:01

Viktigt meddelande till allmänheten i Mora kommun, Dalarnas län. Det brinner i området mellan Bonäs, Kumbelnäs och Musisjön. Alla som befinner sig i brandområdet uppmanas att hålla sig borta från brandområdet. Det är risk för fallande träd och räddningstjänsten behöver arbeta ostört. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

Sveriges Radio
Publicerades

Utvärdering av MSB:s insatser vid ebolautbrottet i Västafrika

Under 2014 drabbades Västafrika av ett omfattande utbrott av ebola. I oktober förra året fick Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag av regeringen att genomföra insatser i området. Nu har Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, genomfört en utvärdering av insatsen på uppdrag av MSB.

Utvärderingen lyfter fram resultat från insatserna, identifierar viktiga lärdomar och kommer med ett antal rekommendationer.

MSB:s insatser i Västafrika har haft huvudfokus på att stödja Liberia, men även i Sierra Leone genomfördes insatser som varit direkt kopplade till ebola. MSB:s har även haft fortsatta insatser i Liberia som bland annat syftar till att stärka kapaciteten hos sjukvårdsinrättningar. MSB samarbetade även med flera svenska myndigheter och organisationer i arbetet med insatsen.

FOI: utvärdering konstaterar att trots utmaningar och en kraftigt förändrad behovsbild uppnådde MSB viktiga resultat inom ramen för verksamheten. Utvärderingen lyfter fram att MSB:s närvaro i Liberia bidrog till en ökad beredskap att hantera eventuella svängningar i ebolaepidemin

Källa: FOI
Uppdaterades