Publicerades

Post- och telestyrelsen om telestörningar

Under måndagen rådde stora störningar i telefonin i Sverige, enligt Post- och telestyrelsen, PTS. Enligt SOS Alarm kunde det vara svårt att nå larmnumret 112.
Källor: Post- och telestyrelsen, MSB, SOS Alarm
Uppdaterades

Taggar för denna sida: