Publicerades

Borgholms kommun om vattenläckan i Byxelkrok

Inom området mellan Enerum och Hunderum i Byxelkrok på Öland ombads allmänheten att koka dricksvattnet innan förtäring på tisdagen.

Detta sedan det vid en reparation av en vattenledning upptäcktes en eventuell läcka från en avloppsledning. I samband med vattenläckan skickades ett viktigt meddelande till allmänheten ut om risk för bakterier i vattnet.

Borgholm kommun meddelade att nödtankar med dricksvatten skulle placeras inom området mellan Enerum och Hunderum under tisdagen. 

Mer information hos Borgholms kommun

Information om kokning av dricksvatten hos Livsmedelsverket.

Mer om dricksvatten på Krisinformation.se

Uppdaterades