Viktigt meddelande till allmänheten Det finns 1 meddelanden

Gäller, Flera områden

Viktigt meddelande till allmänheten i Dalarnas län

Uppdaterad: 13 jun 2021 21:01

Viktigt meddelande till allmänheten i Mora kommun, Dalarnas län. Det brinner i området mellan Bonäs, Kumbelnäs och Musisjön. Alla som befinner sig i brandområdet uppmanas att hålla sig borta från brandområdet. Det är risk för fallande träd och räddningstjänsten behöver arbeta ostört. För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Dalarna.

Sveriges Radio
Publicerades

MSB: Så har krishanteringen utvecklats sedan tsunamin

Den 26 december har det gått tio år sedan en tsunami orsakade stor katastrof i bland annat Indonesien, Sri Lanka, Thailand och Indien. Omkring 250 000 personer miste livet och över 5 miljoner blev hemlösa eller tvingades fly.

Många svenskar var på semester i det drabbade området. Med 543 dödsoffer och cirka 1 500 skadade var Sverige troligen det hårdast drabbade landet utanför Asien.

I januari 2005 tillsatte Sveriges regering en katastrofkommission, ”Sverige och tsunamin – granskning och förslag”. En av katastrofkommissionens viktigaste uppgifter var att titta på vad som hade brustit i hanteringen av händelsen.

Samhällets krishantering har utvecklats på flera sätt efter utredningen. Till exempel har svenska ambassader och konsulat numera beredskap för att stötta boende i Sverige som drabbas av en kris eller katastrof utomlands.

Dessutom bildades Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). De fick ett uppdrag som ingen myndighet tidigare hade haft - att stödja samordning av krishanteringsåtgärder och kriskommunikation vid händelse.

Den här webbplatsen, Krisinformation.se, är ett exempel på det. Här samlar vi bekräftad krisinformation från svenska myndigheter när något allvarligt inträffar.

Källa: MSB
Uppdaterades