Flygledare får lösa problem snabbt

"Jag ska hålla flygplanen separerade från varandra så att de inte krockar. Som mest är det upp till 42 landningar i timmen."
Uppdaterades
Flygledaren Robert Hackel ser till att trafiken flyter på bra och säkert.

Tre frågor till Robert Hackel

Titel: Flygledare
Organisation: LFV
Hemsida: LFV

Vad går ditt jobb ut på?

Jobbet består i att se till att flygtrafiken flyter på bra och säkert, framför allt genom att hålla flygplanen separerade från varandra så att de inte krockar. Som flygledare har jag möjlighet att påverka planens flygriktning, fart och höjd genom att prata med piloten via radio. Det är också jag som bestämmer i vilken ordning planen ska landa och avgå. Som mest kan det röra sig om upp till 42 landningar i timmen.

Hur kan en flygledares jobb påverkas vid en kris eller katastrof?

Om det skulle uppstå en kris, exempelvis ett jordskred eller en stor lavin i Norrland, så skulle vår uppgift vara att se till att ambulansflygen fungerar så bra som möjligt och prioriteras i avgångs- och landningsordningen. Det gäller också när ambulansflygen transporterar exempelvis organ eller enskilda patienter.
Vi tränar också regelbundet på att hantera tekniska problem, som att en motor skulle sluta fungera eller att vi skulle förlora radiokontakten med flygplanen.

Vad är roligast med jobbet?    

Kanske att man ställs inför väldigt omedelbara problem som måste lösas snabbt. Jag tycker det är befriande att inte behöva vänta en vecka på ett mailsvar, vilket man ju kan få göra när man jobbar på kontor. Samtidigt får man inte något egentligt kvitto för sitt arbete. Att vara flygledare är lite som att vara målvakt i ett lag. Om det går bra får man inget beröm, om det går dåligt får man mycket kritik.