Vid hjärtstopp

Vid ett hjärtstopp kan hjärtat inte pumpa blod till hjärnan. Efter bara några minuter drabbas kroppens viktiga organ av syrebrist. Ett plötsligt hjärtstopp kan drabba vem som helst. Genom att lära dig hjärt-lungräddning kan du rädda liv.
Publicerades
  • Larma 112 och berätta var du är och vad som har hänt.
  • Starta hjärt-lungräddning omedelbart med 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar för att skapa blodcirkulation, fortsätt tills vårdpersonal anländer. Larmoperatören ger instruktioner hur du ska göra.
  • Utför hjärt-lungräddning för att skapa blodcirkulation på den drabbade tills vårdpersonal anländer.
  • Använd en hjärtstartare om du har tillgång till en sådan. Maskinen känner själv av om hjärtat slår och ger en strömstöt om det behövs. Hitta en hjärtstartare.
  • Lämna inte platsen innan hjälp har anlänt. Följ ambulanspersonalens, polisens och räddningstjänstens instruktioner.