Vid personskador

Människor kan skadas allvarligt, både som en följd av en krishändelse och i olyckor som kan uppstå i vardagen. Här har vi samlat information från svenska myndigheter om hur du kan hjälpa till.
Publicerades