Så ska du göra vid ett attentat

Det är viktigt att du har förberett dig på hur du ska agera om du mot förmodan skulle vara i närheten av, eller drabbas av, ett terrorattentat.

De här råden ger Polisen vid terrorattentat eller motsvarande våldsbrott:

  • Fly. Lämna platsen och sätt dig i säkerhet. Ta för vana att alltid notera nödutgångar.
  • Om du inte kan lämna området, sök skydd på en säker plats. Var uppmärksam på omgivningen, slå av ljudet på telefonen och ring inte till personer som kan vara i riskområdet.
  • Larma. Ring 112 så fort du kan. Berätta om platsen, vad som hänt och om gärningsmännen.

Följ myndigheternas uppmaningar. Se till att du inte kan misstas för att vara gärningsman. Håll därför ingenting i händerna när polisen kommer till platsen.
Var förberedd på att ytterligare attentat kan ske.

Informationen kommer från Säkerhetspolisen och Svensk författningssamling (SFS).

Publicerades