Så förbereder du dig

När det väntas oväder vintertid är det viktigt att du följer väderprognoserna innan du ger dig ut i trafiken eller upp på fjället.
Uppdaterades
Det är viktigt att följa väderprognoserna innan du ger dig ut på vägarna.

I trafiken

Vägtrafiken kan drabbas hårt vid vinteroväder som till exempel halka och dålig sikt. Därför är det viktigt att följa väderprognoserna innan du ger dig ut på vägarna. 

På fjället

Följ väderprognoserna noggrant om du ska ge dig ut på fjället. I fjällen är vädret nyckfullt och oberäkneligt.

En fjällväderprognos är ingen garanti för hur vädret verkligen blir. Ute på tur måste du vara beredd på snabba väderomslag. SMHI gör prognoser för fjällen och kan även utfärda vädervarningar vid besvärligt väder. Vid prognosen ”Varning för hårt väder på kalfjället” är det klokt att ställa in turen om du inte är ordentligt fjällvan och mycket väl förberedd. Vid ”Varning för mycket hårt väder på kalfjället” är sikten i stort sett obefintlig och det är så gott som omöjligt att ta sig fram.

SMHI lägger ut minst två fjällväderprognoser per dygn - morgon och eftermiddag. Enskilda prognoser görs för de olika fjällområdena. I Sveriges Radio P1 sänds en väderprognos med information om fjällvädret vid flera tillfällen varje dag.

Lavinfara

Risken för laviner kan öka kraftigt på bara några timmar. Om du hamnar i en lavin utan skyddsutrustning är chanserna att överleva små.

Naturvårdsverket sammanställer varje dag vintertid risken för laviner på sajten Lavinprognoser. Information om lavinfaran i svenska fjällen finns också hos Fjällsäkerhetsrådet och på Snörapporten, som görs av SLAO, Svenska Skidanläggningars Organisation.

Bedömningen av lavinfara gäller enbart sluttningar som ligger i anslutning till öppna liftar i liftsystemet. På andra ställen kan lavinfaran vara betydligt större.

Väderfaktorer som ökar risken för laviner är kraftigt snöfall, vind som ger snödrift och snabb temperaturstegring upp till nära noll grader.

Använd lavinsändare

Det går inte att åka ifrån en lavin. Råkar du ut för en lavin ska du försöka åka ut åt kanterna och upp på en bergsrygg eller liknande. Om du hamnar i en lavin utan säkerhetsutrustning och träning är chanserna att överleva små; det tar lång tid att hitta en person under snön.
Åker du skidor i ett område med risk för laviner bör du utrusta dig med lavinsändare och spade. Åk en och en, så att inte hela gruppen riskerar att råka ut för en olycka. Åk aldrig ensam.

Informationen kommer från SMHI, Socialstyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsverket, Fjällsäkerhetsrådet, Svenska liftanläggningars organisation (SLAO), Polisen och Fjällräddningen.