Så minskar du risken att smittas

Virus och bakterier som orsakar sjukdomar finns naturligt hos människor, djur och i vår omgivning. Här har vi listat några råd för att undvika att själv bli smittad eller att smitta andra.
Uppdaterades
En god handhygien är det absolut viktigaste för att undvika smittor. Foto: Depiction AB/Johnér

Så skyddar du dig själv:

  • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten. Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.
  • Undvik täta folksamlingar om det är möjligt.
  • Undvik att röra dina ögon, din näsa och din mun när du befinner dig i offentliga miljöer. 
  • Var alltid noggrann med hygienen när du hanterar livsmedel.

Så skyddar du andra om du själv är sjuk:

  • Tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten.
  • Hosta eller nys i armvecket eller i en pappersnäsduk som du sedan kastar direkt i soporna.
  • Stanna hemma från skola och arbete om du är sjuk. Förbli hemma minst en extra dag efter det att du blivit feberfri. Hur länge du ska stanna hemma är också beroende på vad du har haft för sjukdom.
  • Undvik täta folksamlingar.
  • Kontakta i första hand vården via telefon eller webb.


OBS! Vissa smittsamma sjukdomar anses vara särskilt allvarliga och är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen. Misstänker du att du kan ha fått en sådan sjukdom ska du kontakta vården så fort som möjligt och testa dig.

Informationen kommer från MSB och1177 Vårdguiden.

Taggar för denna sida: