Förbättra din egen informationssäkerhet

Det är svårt för dig som privatperson att förhindra att it-störningar drabbar tjänster du vill använda. Däremot finns det saker du kan tänka på när det gäller din egen informationssäkerhet.

Många tror att skyddet av den egna informationen på nätet, i datorn eller andra uppkopplade prylar bara handlar om teknik. Men i första hand är det ditt eget beteende som spelar roll. Här nedan finns länkar till andra aktörers information, tips och råd om informationssäkerhet.

Informationen kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DinSäkerhet.se och CERT-se.

Uppdaterades