Wojna na Ukrainie

UH - Rosja dokonała inwazji na Ukrainę. Znajdziesz tu zbiorcze informacje ze szwedzkich urzędów oraz porady na temat tego, co można zrobić, aby poradzić sobie z odczuwanym niepokojem.
Uppdaterades

UID301

Czy powinienem obawiać się o wybuch wojny w Szwecji?

Polityczna sytuacja bezpieczeństwa pogorszyła się, jednak Försvarsmakten [Dowództwo Sił Zbrojnych] przez całą dobę wnikliwie śledzi jej rozwój i monitoruje terytorium Szwecji oraz obszary przyległe. Premier Szwecji powiedział: „Obecnie nie występuje bezpośrednie zagrożenie atakiem zbrojnym na Szwecję. Profil zagrożenia uległ jednak pogorszeniu”. Försvarsmakten nie obserwuje obecnie żadnych niepokojących ruchów wzdłuż naszych granic, ataku zbrojnego na Szwecję nie można jednak wykluczyć. 

UID601

Szwecja ubiega się o przyjęcie do NATO

Dnia 16 maja rząd postanowił, że Szwecja będzie ubiegać się o członkostwo w sojuszu obronnym NATO (North Atlantic Treaty Organization). Zdaniem rządu członkostwo Szwecji w NATO jest najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa Szwecji w świetle pogorszonej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa po inwazji Rosji na Ukrainę.

Co stanie się dalej?

Po wyrażeniu przez jakieś państwo zainteresowania wstąpieniem do NATO, NATO zaprasza to państwo do negocjacji akcesyjnych. Pod koniec procesu negocjacyjnego państwa członkowskie NATO będą musiały zatwierdzić przystąpienie nowego państwa, a ich parlamenty krajowe będą musiały dokonać ratyfikacji tak zwanego protokołu akcesyjnego.

NATO w sprawie procedury ubiegania się o akcesję (w j. angielskim)

UID501

Opanuj niepokój – zarówno swój, jak i innych osób

Odczuwanie niepokoju w obliczu codziennych nagłówków prasowych na temat napiętej sytuacji na świcie jest czymś naturalnym. Ważne jest, aby nie zostać pozostawionym z niepokojem samym sobie. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Na stronie Stöd vid oro [Wsparcie w przypadku niepokoju] znajdziesz więcej informacji na temat tego, co można zrobić w przypadku odczuwania niepokoju oraz pomocy, jaką można otrzymać od społeczeństwa.

UID201

Co można zrobić 

Wszystkie osoby mieszkające w Szwecji mogą przyczynić się do naszej zbiorowej gotowości i bezpieczeństwa. Nie rozpowszechniaj nieprawdziwych pogłosek, przejrzyj swoje zaopatrzenie domowe na wypadek sytuacji kryzysowych, chroń swoje informacje przed cyberatakiem i angażuj się na różne sposoby.

UID202

Myśl krytycznie pod względem źródła informacji 

Już dziś państwa i organizacje starają się wpływać na nasze opnie i nasz sposób działania, posługując się wprowadzającymi w błąd informacjami. Celem takiego działania może być zmniejszenie naszej odporności i woli obrony. Najlepszą ochroną przed nieprawdziwymi informacjami i wrogą propagandą jest bycie krytycznym pod względem źródła informacji.

Bycie krytycznym pod względem źródła informacji oznacza dokonywanie oceny informacji, z którą się zapoznajesz. Oznacza to, po pierwsze, że musisz wiedzieć, iż jedne źródła są bardziej wiarygodne od innych, a po drugie, że musisz mieć świadomość tego, iż nadawca informacji ma określony cel.

  • Czy są to fakty, czy opinie?
  • Jaki jest cel informacji?
  • Kto jest jej nadawcą?
  • Czy źródło jest wiarygodne?
  • Czy podobna informacja dostępna jest gdzieś indziej?
  • Czy informacja jest nowa, czy stara, i dlaczego została udostępniona akurat teraz?

UID203

Twoje domowe zaopatrzenie na wypadek sytuacji kryzysowych

Kryzysy i wojny mogą powodować, że społeczeństwo nie funkcjonuje w taki sposób, jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Na przykład, mogą występować zakłócenia w dostawach energii elektrycznej i wody. Wydarzenia mające miejsce na świecie mogą również skutkować brakiem niektórych produktów spożywczych.

W przypadku kryzysu społecznego pomoc będzie udzielana w pierwszym rzędzie osobom, które najbardziej jej potrzebują. Zaplanuj swoje zapotrzebowanie w taki sposób, aby móc obejść się bez pomocy społeczeństwa przez jeden tydzień, a najlepiej przez dłuższy czas, jeśli masz taką możliwość. Kieruj się przy tym uwarunkowaniami i potrzebami swoimi oraz swoich bliskich.

Porady w zakresie zaopatrzenia na wypadek sytuacji kryzysowych:

Jedzenie: Ważne jest, aby posiadać w domu dodatkowe produkty spożywcze zapewniające wystarczającą ilość energii. Zaopatrz się w produkty spożywcze o długim terminie przydatności do spożycia, które można szybko przyrządzić i które wymagają niewielkiej ilości wody lub które można spożyć bez gotowania.

Woda: Czysta woda pitna jest niezbędna do przeżycia. Należy uwzględnić co najmniej trzy litry wody na osobę dorosłą na dzień. Jeśli nie jesteś pewny jakości wody, musisz mieć możliwość jej przegotowania. Jeśli nie działa toaleta, można umieścić mocne worki plastikowe w muszli klozetowej.

Ogrzewanie: W przypadku odcięcia dostawy energii elektrycznej w czasie zimnej pory roku, mieszkanie szybki się wychłodzi. Zbierzcie się w jednym pomieszczeniu, zawieście koce na oknach i połóżcie dywany/maty na podłodze. Pamiętaj o ryzyku wystąpienia pożaru. Przed położeniem się spać zgaście wszystkie świeczki. Pomieszczenie należy regularnie wietrzyć, aby zapewnić dopływ tlenu.

Komunikacja: W przypadku poważnego zdarzenia musisz mieć możliwość odbierania ważnych informacji, przede wszystkich ze Szwedzkiego Radia P4. Musisz również móc śledzić doniesienia mediów, mieć kontakt z krewnymi oraz – w nagłych wypadkach – ze służbami ratunkowymi, służbą zdrowia lub policją.

UID101

Podróże

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na Ukrainę i wzywa wszystkich przebywających tam Szwedów do opuszczenia kraju. Ukraina wprowadziła stan wyjątkowy, a możliwości poruszania się po kraju mogą być ograniczone. Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza również wyjazdy do Rosji.

Ten, kto próbuje wyjechać z Ukrainy, sam musi dokonać oceny bezpieczeństwa w oparciu o swoje miejsce pobytu. W niektórych przypadkach lepiej może być wstrzymać się z wyjazdem, pozostać w domu, śledzić rozwój sytuacji i sprawdzać, jak wyglądają możliwości opuszczenia kraju.

Przestrzeń powietrzna Ukrainy jest zamknięta i nie ma możliwości opuszczenia kraju samolotem. Jak podaje Ambasada Szwecji na Ukrainie, zgodnie z uzyskanymi informacjami nie działa również transport kolejowy. Ukrainę można opuścić przez przejścia graniczne z sąsiadującymi krajami, ale mogą tam tworzyć się długie kolejki.  

UID102

Przyjazd do Szwecji

Obywatele ukraińscy mogą wjechać do Szwecji bez posiadania wizy na okres do 90 dni, o ile posiadają paszport biometryczny. Paszport nie jest jednak wymagany, jeśli przy wjeździe do Szwecji wjeżdżający złoży wniosek o azyl.