Korta notiser om myndigheternas hantering av krisen

Senaste nytt från myndigheterna med anledning av kriget i Ukraina och omvärldsläget. Se även startsidan för att följa de nyheter vi publicerar. Äldre notiser ligger i arkivet.
Uppdaterades
  • 28/6: Livsmedelsverket meddelar att Sveriges kommuner kommer att få större möjligheter att låna nödvattentankar vid tillfällig brist på dricksvatten. Efterfrågan vid exempelvis torka är större än vad den nationella Vattenkatastrofgruppen kan tillgodose i nuläget.

  • 19/5: Försvarsmakten har i dag hållit sin regelbundna presskonferens. Den finns att se här.
  • 19/5: Migrationsverket har fått ett regeringsuppdrag att föreslå insatser för att stödja ukrainare som vill återvända till sitt hemland.
  • 17/5: Utrikesutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om att göra det lättare för Sverige att Sverige ta emot militärt stöd från länder som är med i EU eller Nato.
  • 16/5: Regeringen har fattat beslut om att Sverige ska ansöka om medlemskap i försvarsalliansen Nato. Regeringen bedömer att ett medlemskap är det bästa sättet att värna Sveriges säkerhet mot bakgrund av det i grunden förändrade säkerhetspolitiska läget efter Rysslands invasion av Ukraina. 
  • 10/5: Genom samarbeten med kommunerna vill Migrationsverket att fler flyktingar från Ukraina ska kunna erbjudas långsiktiga boenden.
  • 6/5: Socialstyrelsen har skickat ytterligare sjukvårdsmaterial till Ukraina, skriver myndigheten. 
  • 29/4: Sveriges livsmedelsförsörjning ska tryggas inför framtida säkerhetskriser, skriver regeringen i ett pressmeddelande. En utredning ska genomföras och betänkande lämnas den 1 december 2023.

  • 29/4: Den katastrofmedicinska beredskapen ska stärkas, meddelar regeringen. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) får i uppdrag att genomföra en tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna innan 1 september 2022.

  • 27/4: Migrationsverket uppskattar i en ny prognos att 80 000 personer från Ukraina kan komma att söka skydd i Sverige fram tills årsskiftet. 

Äldre notiser