Frågor och svar om vaccin mot covid-19

Innehållet uppdateras löpande.

Om vaccinerna

Om vaccination

 • Måste jag betala för att vaccinera mig mot covid-19?

  Nej, vaccination mot covid-19 blir kostnadsfri till alla som vill vaccinera sig mot sjukdomen.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 16 dec 2020 11:01
 • Kommer alla att erbjudas vaccination?

  Vaccination mot covid-19 erbjuds till personer som är 18 år och äldre. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

  Men vaccination kommer inte erbjudas till personer som är 17 år eller yngre samt personer som är gravida. Läget kan dock ändras allt eftersom kunskapen ökar. Beroende på vaccinet och den enskilda individens grundproblematik, kan vaccination i särskilda fall diskuteras med behandlande läkare. En hälsodeklaration fylls i

  Läs gärna Folkhälsomyndighetens rekommendationer för vilka grupper som ska prioriteras först

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 12 jan 2021 14:26
 • Skyddar vaccination mot smittspridning?

  Vaccinationen mot covid-19 skyddar dig från att bli allvarligt sjuk. Men vi behöver fortsätta att tvätta händerna, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även när vaccinet mot covid-19 finns tillgängligt.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 29 dec 2020 12:56
 • Kan jag själv välja vilket vaccin jag vill ha?

  Nej, det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 19 jan 2021 13:39
 • Varför registreras min vaccination i det nationella vaccinationsregistret?

  Alla vaccinationer mot covid-19 ska registreras i det nationella vaccinationsregistret. Den information som ska registreras är personnummer eller samordningsnummer, datum för vaccination, vilket vaccin som använts, satsnummer, vårdgivare som ansvarat för vaccinationen, dosnummer för vaccin mot covid-19.

  Detta görs för att kunna följa upp vaccinationerna. Uppgifterna skyddas av absolut sekretess och går inte att nå via patientjournalen. Du har rätt att begära ut uppgifterna enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 29 dec 2020 12:43
 • Kan jag själv avgöra om jag ska vaccinera mig?

  Ja. Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. Om du erbjuds vaccination mot covid-19 kommer du själv få bestämma det, utifrån tillgänglig kunskap om sjukdomen och vaccinet. Du kommer också att få information om vaccinet innan du behöver fatta beslut.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 16 dec 2020 11:00
 • Vad gäller för barn?

  Generellt erbjuds inte barn vaccination mot covid-19 i nuläget. Det beror på att godkänt vaccin mot covid-19 ännu inte är fullt utprövat på barn. Allteftersom kunskapen utvecklas kan detta ändras. Med barn menas personer som är upp till och med 17 år.

  För de barn som riskerar att bli allvarligt sjuka av covid-19 på grund av att de har någon bakomliggande sjukdom, kan barnets läkare göra en individuell bedömning. Om läkaren bedömer att vaccinet kan göra stor nytta för att skydda barnet från allvarlig covid-19-sjukdom kan vaccination erbjudas.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 29 dec 2020 12:57
 • Hur lång tid tar det innan ett skydd mot covid-19 byggts upp?

  Beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd mot covid-19. Utifrån de vacciner som är godkänt behövs två doser.
  För Comirnaty tar det ungefär en vecka efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd. För COVID-19 Vaccine Moderna räknar man med ungefär två veckor efter sista dosen

  Källa: Läkemedelsverket | 19 jan 2021 14:02
 • Kan man bli smittad av covid-19 trots att man fått vaccin?

  Det finns en liten risk att bli smittad även efter en vaccination.

  Skyddseffekten efter 2 doser bedöms i vaccinstudier vara hög, men som vid all vaccination kan inte fullständigt skydd garanteras. Det är därför viktigt fortsätta följa Folkhälsomyndighetens råd och rekomendationer för att minska risken att smittas eller att smitta andra.

  Källa: Läkemedelsverket | 22 dec 2020 13:24
 • Vilka grupper kommer att få ett vaccin först, när vaccineringen startar i Sverige?

  När vaccinet börjar komma till Sverige är det personer som har det allra största behovet av skydd mot allvarlig covid-19 sjukdom som får de första doserna.

  Läs mer: Rekommendationer för vaccination mot covid-19

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 18 dec 2020 17:43
 • Kan jag ta ett antikroppstest istället för att vaccinera mig mot covid-19?

  Nej. Vi saknar ännu kunskap om hur mycket och vilken typ av antikroppar som krävs för att man ska vara immun mot covid-19. Vi vet inte heller hur lång tid skyddet varar. Alla kommer därför att erbjudas vaccin, oberoende om de haft sjukdomen eller inte. Utifrån tidigare erfarenheter från vaccinationer finns ingen anledning att tro att det ger negativa effekter att vaccineras om man redan har varit sjuk.

  Källa: Folkhälsomyndigheten | 17 dec 2020 09:02
 • Ska jag vaccinera mig även om jag har varit sjuk i covid-19 och har antikroppar?

  Ja. Vi rekommenderar vaccination för alla som har haft covid-19, även de som har antikroppar. Du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt från covid-19.

  Källa: Folkhälsomyndigheten,Läkemedelsverket | 19 jan 2021 13:51
 • Vem ansvarar för vaccinationerna i Sverige?

  ​Olika aktörer är ansvariga för olika frågor.

  • Läkemedelsverket ansvarar bland annat för att utreda och fatta beslut om godkännande för vaccinerna samt att följa upp säkerhet och effekt när vaccinerna har börjat användas.
  • Folkhälsomyndigheten ansvarar för rekommendationerna av vilka som bör vaccineras.
  • Sjukvården i varje region ansvarar för att genomföra vaccinationerna.

  Här kan du läsa mer: Ansvarsfördelning för vaccinationerna

  Källa: Läkemedelsverket,Folkhälsomyndigheten | 12 jan 2021 14:02
 • Hur hittar jag information om Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps arbete med vaccin mot covid-19?

  På MSB:s webbplats finns information om MSB:s roll i arbetet med vaccination mot covid-19.

  MSB:s roll gällande vaccination mot covid-19 på msb.se

  På MSB:s webbplats finns även information om MSB:s arbete med anledning av covid-19 i stort.

  MSB:s arbete med anledning av coronaviruset på msb.se

  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 14 jan 2021 11:28
 • Vilken är MSB:s roll i vaccinfrågan?

  MBS:s roll i detta arbete består av att vi:

  • Stödjer nationell samordning mellan aktörer.
  • Bevakar och bedömer konsekvenser av en pandemi för samhället och samhällsviktiga verksamheter.
  • Bidrar till Folkhälsomyndighetens arbete att ta fram en aktörsgemensam kommunikationsstrategi på nationell nivå.
  • Möjliggör samordnad kommunikation mellan berörda aktörer och till allmänheten via Krisinformation.se. All information som publiceras på sajten är bekräftad information från myndigheter och andra ansvariga aktörer. Webbplatsen ska underlätta för allmänheten att hitta bekräftad information samlat och minska risken för att felaktig information sprids. I sociala medier svarar Krisinformation.se på frågor från allmänheten.
  • Om en myndighets, regions eller kommuns egna resurser inte räcker till kan MSB, precis som tidigare under hanteringen av covid-19, stödja med kompetens och materiel. Det kan exempelvis vara samordning av frivilliga, insatser med personal med kompetens inom bland annat stabsarbete och kriskommunikation samt stöd med tillfälliga lokaler (modulhus).
  • Inom ramen för vårt uppdrag att följa informationspåverkan riktad mot Sverige följer vi särskilt aktörer som försöker exploatera sårbarheter rörande covid-19 och vaccin.
  • Stödjer it-säkerhetspersonal inom hälso- och sjukvården med tekniska råd och plattform för samverkan dem emellan.
  • Utöver detta bidrar MSB med en person i den expertgrupp som regeringens nationella vaccinationssamordnare har.
  Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap | 14 jan 2021 13:15