När får jag vaccineras?

Vaccineringen mot covid-19 sker i olika faser. Läs om vilka grupper som ingår i respektive fas och hur du kan få reda på när det är din tur.
Uppdaterades

När vaccineras vem?

De som har störst behov av skydd mot covid-19 erbjuds vaccin först. Vaccineringen är uppdelad i olika faser. Här nedan kan du se vilka grupper som ingår i respektive fas. 

Fas 1

 • Personer som bor på äldreboenden.
 • Personer som har hemtjänst samt de som bor i samma hushåll.
 • Personer som arbetar med ovan nämnda grupper. 

Fas 2

 • Personer som är 65 år eller äldre, de äldsta vaccineras först. 
 • Vuxna med LSS-insatser eller assistansersättning. 
 • Vård- och omsorgspersonal.
 • Personer som genomgått benmärgs- eller annan organtransplantation, och deras hushållskontakter.
 • Personer med dialysbehandling och deras hushållskontakter. 

Fas 3

 • Personer i åldern 18–64 år med en sjukdom eller ett tillstånd som innebär en ökad risk för att bli allvarligt sjuk i covid-19 (enligt lista nedan).
 • Personer i åldern 60–64 år.
 • Personer som har svårigheter att följa råd om smittskyddande åtgärder. Det gäller till exempel personer med demenssjukdom och kognitiv eller psykisk funktionsnedsättning. 
 • Personer som lever i socialt utsatta situationer. 

Sjukdomar eller tillstånd som innebär förhöjd risk för allvarlig covid-19:

 • Kronisk hjärt- och kärlsjukdom, inklusive stroke och hypertoni.

 • Kronisk lungsjukdom såsom KOL samt svår och instabil astma.

 • Andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation (till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder).

 • Kronisk lever- eller njursvikt.

 • Diabetes typ 1 och typ 2.

 • Tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

 • Downs syndrom.

Fas 4

 • Övriga personer över 18 år som inte ingår i någon av de tidigare faserna. 

Vad gäller för gravida?

Gravida kan erbjudas vaccin mot covid-19 i fas fyra, i samma åldersordning som övriga individer. De mRNA vaccin som används till personer under 65 år är godkända att ges till gravida under hela graviditeten. Gravida som inte har någon underliggande sjukdom rekommenderas att vaccinera sig efter 12:e graviditetsveckan.

Gravida med vissa riskfaktorer kan få vaccin under fas 3. Det gäller även gravida över 35 år eller med BMI över 30. Läs mer om vilka riskfaktorer som kan ge ökad risk för allvarlig covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplats. 

Vad gäller för barn och unga? 

Barn och unga under 18 rekommenderas i normalfallet inte att vaccinera sig mot covid-19. Om det finns en bakomliggande sjukdom rekommenderas att man tar kontakt med behandlande läkare.

Folkhälsomyndigheten och Barnläkarföreningen rekommenderar att vissa patienter som är 16–17 år kan vaccineras med vaccinet Comirnaty. 

Läs mer

Läs mer om de olika faserna och vilka grupper som ingår i Folkhälsomyndighetens dokument Nationell plan för vaccination mot covid-19 (pdf).

Hur får jag tid för vaccination?

Beroende på vilken grupp du tillhör så kommer du att erbjudas vaccin när det finns tillgängligt. Olika regioner har olika tillvägagångssätt för hur de erbjuder vaccination och det kan skilja sig åt när olika grupper vaccineras. För att få reda på vilken grupp som erbjuds vaccination just nu, se information hos din region eller hos 1177 Vårdguiden

Du kan också följa den senaste informationen från regionerna via Krisinformations sida med regional information.