Läkemedel och behandling mot covid-19

Här hittar du information från svenska myndigheter om läkemedel och behandling som rör covid-19.
Uppdaterades

Läkemedel

Två läkemedel mot covid-19 är godkända för behandling i Europa. Det handlar om det antivirala läkemedlet Veklury (remdesivir) och Dexametazon, ett läkemedel som minskar inflammation och dämpar immunförsvaret.

Rapportera biverkningar

Om du får biverkningar av de läkemedel du får i samband med behandling av covid-19 är det viktigt att du rapporterar biverkningarna till Läkemedelsverket.

Behandling av covid-19

De flesta som får sjukdomen covid-19 känner igen symtomen från en vanlig förkylning eller influensa och behöver inte söka vård. En liten grupp av de som smittas blir allvarligt sjuka och kan behöva vård på sjukhus. Kontakta genast vården om du plötsligt blir sämre eller får andningsbesvär även när du vilar.

Egenvård vid lindriga symtom

Om du har lindriga symtom tipsar 1177 Vårdguiden om vad du själv kan göra för att må bättre:

  • Drick mycket. Det är extra viktigt om du har hosta eller feber.
  • Höj huvudändan på sängen genom att bädda med extra kuddar.
  • Du mår oftast bättre om du använder febernedsättande läkemedel vid hög feber.
  • Vila ordentligt men undvik att ligga stilla för länge. Det försämrar lungornas möjlighet att arbeta och kan försvåra läkningen av sjukdomen.

Fler råd finns hos1177 Vårdguiden

Behandling vid allvarlig sjukdom

En del som får covid-19 blir allvarligt sjuka i lunginflammation och kan få svårt att andas. Om du blir allvarligt sjuk får du behandling för att stödja funktionen hos lungor och andra organ som kan vara påverkade. Det kan till exempel handla om att du får extra syrgas eller hjälp med andningen via en respirator. 1177 Vårdguiden om hur det går till att behandlas i respirator.

Rehabilitering efter covid-19

Vårdtiderna för patienter som utvecklar covid-19 kan vara långa, speciellt för dem som intensivvårdats. Efter att ha genomgått covid-19 kan symtom i vissa fall märkas länge. Om du har varit smittad och känner av fysiska eller psykologiska besvär som inte går över kan du behöva kontakta vården. Din vårdcentral eller 1177 Vårdguiden kan berätta mer om vart du bör vända dig för rehabilitering.

Socialstyrelsen har tagit fram kunskapsstöd för personal inom hälso-och sjukvården för att möta ökat behov av rehabilitering och med konkreta råd för träning och behandling efter covid-19.

Varning för vilseledande produkter

Livsmedelsverket uppmanar allmänheten att se upp med kosttillskott och andra livsmedel som påstås bota eller förebygga covid-19. Flera produkter har dykt upp inom främst e-handeln, men att påstå att kosttillskott och andra livsmedel botar eller skyddar mot covid-19 är olagligt eftersom det saknas vetenskapliga bevis för detta. Livsmedelsverket arbetar med andra myndigheter för att stoppa försäljningen.

Om du kommer i kontakt med denna typ av produkter kan du göra en anmälan till kommunens livsmedelsinspektörer eller mejla till Livsmedelsverket på registrator@slv.se.