Sommar under pandemin

Vaccinationsintyg, sommarkollo, nöjespark? Här finns information om vad som gäller i semestertider under pandemin.
Uppdaterades

Resor utomlands

Vaccinationsintyg inom EU

Covidbevis är ett kostnadsfritt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19, som går att få digitalt eller på papper. Tanken är att det ska underlätta för utlandsresor inom EU. I Sverige är det E-hälsomyndigheten som ansvarar för e-tjänsten Covidbevis.

Från mitten av juli kan du också få bevis på negativt covid-19-test eller bevis på att du tillfrisknat. Senast den 12 augusti ska du också kunna få bevis om tillfrisknande. Med bevis på tillfrisknande menas att man kan visa upp ett positivt covid-19-test som har tagits minst tio dagar tidigare.

Så fungerar covidbevis

Om du blir sjuk på resa inom EU

Kom ihåg att beställa ett EU-kort som ger dig rätt till sjuk- och tandvård som inte kan vänta när du är i ett EU/EES-land, Schweiz eller Storbritannien. 

Beställ EU-kortet hos Försäkringskassan

Resor utanför EU

Olika länders inresebestämmelser hos Sweden Abroad

Information om resor utomlands

Inresa till Sverige

Inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som har rest utanför Norden tar ett PCR-test vid hemkomst till Sverige. Det gäller även om du inte har symtom. Rekommendationen gäller inte dig som har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige. Det gäller inte heller dig som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna.

På sidan Utrikesresor hittar du information om vilka länder som undantas från inreseförbudet och vilka övriga undantag som finns.

Resor inom Sverige

  • Se till att du kan resa smittsäkert.
  • Res inte om du har symtom som kan bero på covid-19
  • Planera för vad du gör om någon i sällskapet blir sjuk på annan ort. Vid sjukdom: testa dig, isolera dig och stanna kvar tills du är frisk eller ta dig hem med minsta möjliga risk att smitta andra. 
  • Smittspridningen kan snabbt ändras på den ort du reser till. Kolla om det finns några regionala rekommendationer. 

Vaccinera dig där du bor

  • Vaccinera dig helst i den region där du är skriven, då tilldelningen av vaccindoser till regionerna grundar sig på folkbokföringen. Men om du till exempel arbetar eller studerar på annan ort finns möjlighet att vaccinera dig i en annan region.
  • Du bör försöka vaccinera dig på samma mottagning vid båda tillfällena. Detta för att underlätta hanteringen och för att vara säker på att rätt sorts vaccin finns när du ska få dos två.

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om vaccin

Information om när du får vaccinera dig 

Badplatser

  • Håll avstånd. 
  • Om det är trängsel vid badplatsen, överväg att gå någon annanstans eller komma tillbaka vid en annan tid. 
  • För badanläggningar gäller covid-19-lagen, ”pandemilagen”. Det innebär att den som ansvarar för verksamheten ska se till att det går att undvika trängsel.

Folkhälsomyndighetens råd för att minska smittspridning vid badplatser

Allmän information om badplatser och badvatten (Havs- och vattenmyndigheten)

Visa hänsyn i naturen

Under pandemin har fler sökt sig ut i naturen på sin fritid. Naturvårdsverket har tips för ett hållbart friluftsliv. 

Naturvårdsverkets checklista för ett hållbart friluftsliv

Sommarläger och idrottscuper

Från den 1 juni går det bra att anordna sommarläger och cuper. Arrangörer bör vidta åtgärder för att minska smittspridning. Läger och cuper bör genomföras med mindre grupper som inte blandas. 

Förebyggande åtgärder vid sommarläger hos Folkhälsomyndigheten

Nöjes- och djurparker

Flera nöjes- och djurparker vill att gäster förbokar biljetter inför sommarsäsongen. Planera ditt besök i god tid och kolla vad som gäller i den park du vill besöka. 

Fjällvandring

Fjällvandrare kan behöva förboka vistelser i fjällstugor och på fjällstationer. Till exempel Svenska Turistföreningen, STF, har sådana krav inför sommaren 2021. 

Håll koll på SMHI:s väderprognoser

SMHI