Restriktioner och förbud

Här hittar du en sammanställning av de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av coronaviruset.
Sveriges Riksdag och Rosenbad.

Äldreboenden

Besöksförbudet på äldreboenden kommer att upphöra 1 oktober. Fram till dess, medan besöksförbudet ännu gäller, går det att göra undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter. Kontakta din kommun eller den verksamhetsansvarige på det aktuella boendet för att ta reda på vad som gäller.

Förbud mot allmänna sammankomster med fler än 50 personer

Allmänna sammankomster och offentliga tillställningar får ha max 50 deltagare. Polisen kan ställa in eller upplösa en allmän sammankomst eller offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. Den som anordnar en tillställning som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.

Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Allmän sammankomst är

 • demonstrationer eller sammankomster som hålls för överläggning, opinionsyttring eller upplysning i allmän eller enskild angelägenhet
 • föreläsningar och föredrag som hålls för undervisning eller för att meddela allmän eller medborgerlig bildning
 • sammankomster som hålls för religionsutövning
 • teaterföreställningar, biografföreställningar, konserter och andra sammankomster för att framföra konstnärligt verk
 • andra sammankomster där mötesfriheten utövas.

Offentlig tillställning är

 • tävlingar och uppvisningar i sport, idrott och flygning
 • danstillställningar
 • tivolinöjen och festtåg
 • marknader och mässor
 • andra tillställningar som inte är att anse som allmänna sammankomster eller cirkusföreställningar.

Skolor, kollektivtrafik, privata evenemang och besök i affärer omfattas inte av förbudet.

Information om vad förbudet innebär (Polisen).

Privata evenemang som inte ingår i förbudet (Folkhälsomyndigheten).

Tillfälligt förbud mot resor till Sverige

Regeringen har beslutat att stoppa icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller fram till den 31 oktober och syftet är att minska spridningen av covid-19.

Mer om beslutet om inreseförbud.

Undantag från inreseförbudet

Svenska medborgare och medborgare i ett annan EU/EES-land omfattas inte av inreseförbudet. Det finns också flera andra undantag, bland annat finns ett antal undantagsländer som bedöms ha en låg risk för smittspridning. De som bor i dessa undantagsländer får resa in i Sverige. 

Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas.

Frågor och svar om inreseförbudet hos regeringen.

Mer om inreseförbudet hos Polisen.

Polisens svar på vanliga frågor om inreseförbudet.

Nya regler för restauranger, kaféer och krogar

För att minska spridningen av covid-19 gäller en ny lag för restauranger, kaféer och barer. Alla serveringsställen har ansvar för att vidta åtgärder för att förhindra spridning av covid-19.

Serveringsstället ska:

 • Genomföra åtgärder för att undvika trängsel mellan människor i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • Se till att besökare kan hålla minst en meters avstånd till andra sällskap.
 • Endast servera mat och dryck till besökare som sitter vid ett bord eller en bardisk.
 • Om det är möjligt är det tillåtet att låta gästerna beställa och hämta sin mat och dryck själva, så länge det inte leder till trängsel eller köer.
 • Erbjuda möjlighet att kunna tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handsprit.
 • Informera besökare om hur de kan minska risken för att sprida smitta.

Enligt den nya lagen ansvarar kommunerna för tillsynen av serveringsställena. Om du upplever att reglerna inte följs kan du vända dig till den kommun där serveringsstället finns.

Folkhälsomyndighetens regler för restauranger och krogar.

I Folkhälsomyndighetens frågor och svar finns mer information om serveringsställen.

Uppdaterades