Utrikesresor och att vistas utomlands

Det råder inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU. Här har vi samlat myndigheternas information om resor till och från Sverige.
Uppdaterades

Rekommendationer för samtliga inresande

Testa dig efter ankomst

Folkhälsomyndigheten rekommenderar följande:

Alla resenärer som under de senaste sju dagarna har vistats i ett land utanför Norden uppmanas att testa sig för covid-19 så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige, helst samma dag.

Detta gäller både vaccinerade och ovaccinerade personer, och även om man haft covid-19 det senaste halvåret. Det gäller även de som har uppvisat ett negativt test i samband med inresa. Barn under förskoleklassålder är undantagna.

Om du får symtom

Var särskilt uppmärksam på symtom på covid-19 under 14 dagar från ankomsten till Sverige. Får du symtom ska du testa dig så snart som möjligt, oavsett om du har testat dig i samband med din inresa. Se webbplatsen 1177.se för hur du går tillväga i den region du befinner dig i. Det gäller även om du är vaccinerad eller om det har gått mindre än sex månader sedan du hade bekräftad covid-19.

Inreseförbud till Sverige från länder utanför EU/EES och Schweiz

Ett förbud råder för icke nödvändiga resor direkt till Sverige från länder utanför EU/EES och Schweiz. Förbudet omfattar utländska medborgare och gäller till och med 31 januari 2022. Det finns ett antal undantag från förbudet baserat på arbete eller studier, familjeanknytning eller trängande familjeskäl, samt ett antal länder vars invånare är undantagna, eller länder vars vaccinintyg accepteras.  Huvudregeln är att utländska medborgare över 18 år som undantas från inreseförbudet fortfarande ska visa negativt covid-19-test. Barn under 18 är undantagna testkravet. Endast EU:s covid-intyg om vaccination eller vaccinintyg utfärdade i ett antal namngivna länder accepteras istället för negativt test.

Inreserestriktionerna kommer alltid tillämpas utifrån det senaste landet du reser till Sverige från, inte ursprungslandet där resan började. Detta gäller även vid transitering.

Läs mer om vem och vilka länder som är undantagna på Polisens webbplats.

Om du är svensk medborgare

Svenska medborgare har alltid rätt att resa in i Sverige. Det gäller även utländska medborgare som är bosatta i Sverige.

Om du är utländsk medborgare

Även utländska medborgare som är folkbokförda här, har uppehållstillstånd eller uppehållsstatus i Sverige eller EES, eller EU/EES-medborgare som använder sin uppehållsrätt vid vistelser på minst tre månader, har rätt att resa in i Sverige. Vid inresa från EU/EES krävs endast negativt covid-19-test eller EU:s covid-intyg eller vaccinintyg utfärdade i ett antal namngivna länder.

Krav på intyg för utländska medborgare vid inresa i Sverige

För utländska medborgare över18 år som reser från eller via EU/EES, eller uppfyller något av undantagen i inreseförbudet, eller reser från ett land som är undantaget från inreseförbudet finns krav på vilka intyg du behöver visa upp vid ankomsten till Sverige.

Du behöver ha något av följande intyg: 

  • EU:s covid-intyg (gäller för samtliga länder, även de som inte är undantagna) eller motsvarande intyg utfärdat i EU/EES, Schweiz, Andorra, San Marino eller Vatikanstaten.
  • Ett max 72 timmar gammalt negativt covid-19-test.
  • Ett minst 14 dagar gammalt vaccinintyg för fullvaccinerade utfärdat i ett så kallat ”godkänt land”, vars vaccinintyg motsvarar EU:s covid-intyg. Läs mer om vilka länder som räknas som godkända på Polisens webbplats.

Folkhälsomyndighetens information om olika intyg

Inreserestriktionerna kommer alltid tillämpas utifrån det senaste landet du reser till Sverige från, inte ursprungslandet där resan började. Detta gäller även vid transitering.

Att resa utomlands

Förbered dig och håll dig informerad

  • Res inte om du har symtom.
  • Håll dig välinformerad. Lokala restriktioner och regler förekommer och kan snabbt förändras. Det kan till exempel finnas krav på munskydd och regler om att hålla avstånd.
  • Var försiktig med vilka du träffar den närmaste veckan efter din resa. Undvik speciellt att träffa personer som ingår i en riskgrupp.
  • Ladda ner appen UD Resklar för att få aktuell information om ditt resmål. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.

UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer inte att kunna bistå med transport till Sverige om du har svårt att ta dig hem på grund av rådande situation. UD har ett särskilt telefonnummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

Vid akuta konsulära nödsituationer, ring UD:s konsulära nödjour på telefonnummer: 08-405 50 05.

Reseintyg

Olika länder kräver olika typer av intyg för inresa. Du bör därför hålla dig informerad om vad som gäller i det land som du ska resa till.

Att utfärda reseintyg ingår inte i vårdens normala uppdrag. Däremot finns det flera vårdaktörer som erbjuder tester för reseintyg.