Utrikesresor och att vistas utomlands

Utrikesdepartementet avråder just nu från resor till många länder. Det råder också inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Här har vi samlat myndigheternas information om utlandsresor.

Inreseförbud från länder utanför EU

Ett förbud råder för icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EU. Förbudet gäller till och med den 31 mars 2021.

Svenska medborgare och medborgare i ett annat EU/EES-land omfattas inte av inreseförbudet. Det finns också andra undantag, bland annat bedöms vissa länder ha en låg risk för smittspridning. De som bor i dessa undantagsländer får resa in i Sverige.

Svenska gränskontrollanter avgör hur undantagen ska tolkas och vilka beslut som ska fattas. 

Från länder inom Europa

Det råder ett tillfälligt inreseförbud till Sverige från Storbritannien, Danmark och Norge för utländska medborgare.

Undantag kommer att kunna göras, bland annat för: 

 • Den som arbetar eller bor i Sverige tillåts resa in från Danmark.
 • Barn som reser för att träffa en förälder som bor i Sverige samt barnets ledsagare.
 • De som reser med hälso- och sjukvårdstransporter.

Utländska medborgare som reser från Storbritannien måste kunna visa upp ett negativt testsvar innan de tillåts resa in i Sverige.

Läs mer om inreseförbudet och möjliga undantag hos Polisen

Regeringens frågor och svar om inreseförbud

Regeringens pressmeddelande

Regeringen om inresor från Storbritannien

Om du har varit utomlands

I Storbritannien, Sydafrika, Brasilien och Norge finns nya varianter av viruset som orsakar covid-19. Om du nyligen har varit i något av dessa länder bör du:

 • stanna hemma i minst sju dagar.
 • undvika kontakt med andra så långt det går.
 • testa dig snarast efter ankomst till Sverige med uppföljande test efter fem dagar.

Även övriga i hushållet bör hålla sig hemma i väntan på provsvar.

Att resa utomlands

I mars 2020 införde Utrikesdepartementet (UD) en avrådan från icke nödvändiga resor till alla länder i världen. Med icke nödvändiga resor avses besöks- och turistresor. UD har vid flera tillfällen förlängt och förändrat reseavrådan.

UD avråder sedan den 24 januari från icke nödvändiga resor till Norge. Beslutet gäller tills vidare. I övrigt finns ingen avrådan för länder inom EU, EES och Schengen.

Reseavrådan för besöks- och turistresor till länder utanför EU, EES och Schengen gäller till och med den 31 januari 2021.

Förbered dig och håll dig informerad

Läget är fortsatt osäkert i Europa. Som resenär bör du noga överväga din resa.

 • Undvik att resa om du har symtom.
 • Håll dig välinformerad och följ lokala myndigheters råd och anvisningar på plats. Lokala restriktioner och regler förekommer och kan snabbt förändras. Det kan till exempel finnas krav på munskydd och regler om att hålla avstånd.
 • Håll tät kontakt med ditt reseföretag och se över ditt försäkringsskydd.
 • Följ de regler och rekommendationer som gäller på flygplatsen, på flygplanet och dit du reser. Om du inte följer dessa riskerar du att bli nekad ombordstigning, eller att inte komma in i landet du rest till.
 • Ha tillräckligt med pengar för oförutsedda händelser på resan, till exempel vid förseningar.
 • Ladda ner appen UD Resklar för att få aktuell information om ditt resmål. Ambassaderna har även aktuell reseinformation på Sweden Abroad.

UD eller svenska utlandsmyndigheter kommer inte att kunna bistå med transport till Sverige om du har svårt att ta dig hem på grund av rådande situation. UD har ett särskilt telefonnummer för frågor kring coronaviruset och resande: 08-405 92 00.

Vid akuta konsulära nödsituationer, ring UD:s konsulära nödjour på telefonnummer: 08-405 50 05.

Reseintyg

Vissa länder kräver ett intyg på att du inte har covid-19 för att du ska kunna resa in i landet. Andra länder kräver ett intyg för att deras medborgare ska kunna återvända hem utan att behöva sitta i karantän. Olika länder kräver olika typer av intyg, du bör därför hålla dig informerad om vad som gäller i det land som du ska resa till. Att utfärda reseintyg ingår inte i vårdens normala uppdrag. Däremot finns det ett antal företag som erbjuder den tjänsten. Du hittar en lista över företag som erbjuder resetestning här:

Uppdaterades