Arkiv regional information

Här hittar du äldre notiser från regionala myndigheter om utbrottet av covid-19.
 • 22/10: Ökad smittspridning i alla åldrar
  Antalet fall av covid-19 ökar framför allt i Göteborg med kranskommuner men ökning sker också i till exempel Fyrbodal och Borås, meddelar Region Västra Götaland. Smittspridningen sker enligt smittskyddsläkare Thomas Wahlberg bland annat på arbetsplatser, efter fester och inom idrotten.
  – Vi vet att det finns personer som går till sitt arbete med klara luftvägssymtom och det finns de som går till jobbet när de varit och provtagit sig. Då måste man stanna hemma, säger Thomas Wahlberg. Även antalet som behöver vårdas på sjukhus har ökat.
 • 23/10: Förhållandevis låg spridning i Gävleborg

  Smittspridningen ligger fortsatt på en förhållandevis låg nivå i Gävleborg. Däremot förekommer lokala utbrott. Inför nästa veckas skollov påminner regionen om att undvika sammankomster och resor som kan innebära risk för smitta. Den som har symtom kan söka vård inom primärvården. Ingen ska behöva avstå vård.

 • 20/10: Ta de allmänna råden på stort allvar
  Ökningen av antalet covid-smittade personer fortsätter, meddelar Region Örebro län. Alla i länet uppmanas att ta de allmänna råden på stort allvar. Få patienter vårdas för covid-19 på sjukhusen i regionen, vilket kan bero på att smittan den senaste tiden spridits bland yngre åldersgrupper. Att införa lokala skärpta allmänna råd i Örebro län är inte aktuellt i dagsläget, även om det är en möjlighet, skriver regionen.

 • 20/10: Lokala allmänna råd för den som vistas i Uppsala
  Region Uppsala har tillsammans med Folkhälsomyndigheten utfärdat skärpta råd för Uppsala län i syfte att minska spridningen av covid-19. Råden handlar om att alla som vistas i länet bör undvika att resa med allmänna färdmedel och undvika fysisk kontakt med andra. Råden gäller från den 20 oktober och två veckor framåt för att därefter utvärderas. Se också Krisinformation.ses nyhet om detta.

 • 21/10: Mest smittspridning i Luleå, Boden, Piteå och Gällivare
  Enligt smittskyddsläkaren Anders Nystedt bör invånare i Luleå, Boden, Piteå och Gällivare vara extra försiktiga eftersom smittspridningen ökar mest där, skriver Region Norrbotten. Region Norrbotten har spårat en stor del av fallen till sociala sammankomseter men har också hittat fall kopplat till arbetsplater.
 • 20/10: Inga lokala råd aktuella i nuläget
  I Jämtland Härjedalen har antalet covidfall ökat dramatiskt de senaste tre veckorna. Just nu är det inte aktuellt med lokala råd i regionen, men läget kan komma att ändras, säger Jämtland Härjedalens smittskyddsläkare Micael Widerström.
 • 23/10: Väktare i Visby ska påminna om avstånd
  I helgen kommer väktare att patrullera serveringsställen i Visby innerstad samt hamnområdet för att stötta Region Gotlands tillsynsenhet och uppmärksamma och rapportera trängsel.
  Anledningen till beslutet är den ökade tillströmningen av besökare till Gotland med anledning av Gotland Grand National och höstlovsveckan.

 • 22/10: Falska telefonsamtal om smittspårning
  Invånare har blivit uppringda av någon som hävdar att smittspårning gjorts och att personen nu måste testa sig för covid-19, meddelar Region Halland. Den som ringer säger att de ska skicka hem ett provtagningskit och att detta kostar 50 kr. Sedan ber de om kontonumret. Detta är bedrägeri. Provtagning i Region Halland är gratis. Tänk på att aldrig lämna ut ditt kontonummer till någon som ringer upp dig, skriver regionen.
 • 21/10: Barn från 10 år och uppåt bör provtas vid symtom på covid-19
  Barn från 10 år och uppåt med symtom som kan tyda på covid-19 bör provtas för att se om de har en pågående covid-19-infektion, skriver Region Dalarna i ett pressmeddelande. Detta minskar risken att smittan sprids till äldre och riskgrupper, samtidigt som barnen inte behöver stanna hemma mer än nödvändigt om de visar sig vara friska, förklarar biträdande smittskyddsläkaren Helena Ernlund.

 • 20/10: Förhållningsregler för hushållskontakter
  Region Västra Götaland inför förhållningsregler för hushållsmedlemmar till dem som bekräftats ha covid-19. Bland annat betyder det att inte gå till arbetet eller studier från gymnasienivå och uppåt. Barn i förskola och grundskola undantas. Den som får symtom på covid-19 ska stanna hemma och kontakta sin vårdcentral för provtagning.

 • 19/10: Besöksförbud återinförs på sjukhusen

  Från och med onsdag den 21 oktober blir det inte längre tillåtet att besöka sjukhusen i Region Västernorrland. Efterlevnaden av besöksrestriktionerna har varit dålig generellt, skriver regionen, och personalen har upplevt att det varit trångt på avdelningarna vilket ökat risken för smittspridning.

 • 16/10: 1177 varnar för falska samtal 
  Flera personer har blivit kontaktade av någon eller några som säger sig ringa från 1177, meddelar Region Sörmland. - Vi på 1177 Vårdguiden ringer inte upp patienter utan att de kontaktat oss först. Vi råder alla som blivit uppringda av personer som utger sig att komma från oss att göra en polisanmälan, säger Sabina Kalaitzis Barrögård, chef för Region Sörmlands 1177 verksamhet.
 • 20/10: Tecken på minskad ökningstakt
  Antalet fall av covid-19 fortsätter att öka men tecken finns på att ökningen avtar. Smitta  förekommer i alla åldersgrupper och i alla delar av i länet. Antalet sjukhusvårdade och antalet fall av covid-19 i öppenvården fortsätter att öka, skriver Region Stockholm
 • 21/10: Antal smittade över 100 personer per dag

  Smittspridningen fortsätter att öka i Skåne och antalet smittade är nu i genomsnitt 100 personer per dag. Den ökade smittan kopplas till fester, begravningar, arbetsplatser och fritidsaktiviteter, skriver Region Skåne.19/10: Mycket oroande utveckling
  Antalet fall av covid-19 ökar rejält i hela länet, meddelar Region Skåne. Antalet positiva fall har ökat från i genomsnitt 55 till 89 fall per dag den senaste veckan. Ökningen sker i alla åldersgrupper. Regionens smittskyddsläkare Eva Melander beskriver utvecklingen som mycket oroväckande.
  –  Jag vill verkligen understryka vikten av att alla följer de rekommendationer vi har. Det handlar om att fortsätta hålla avstånd, tvätta händerna ofta och avstå från att träffa andra när man har symtom. Kan man jobba hemifrån är det bra, likaså att tänka på att hålla avstånd om man behöver åka med kollektivtrafiken, säger Eva Melander.

  16/10: Mer smitta i kommunal omsorg

  Den senaste veckan har antalet fall av covid-19 i Skåne ökat från i genomsnitt 59 till 69 fall per dag. De flesta som drabbas är mellan 19 och 49 år men ett trettiotal fall har även drabbat personer över 70 år. Samtidigt har smittan ökat bland dem som arbetar i den kommunala omsorgen.

 • 16/10: Meddela vården om du har symtom och planerar ett besök

  Det händer att personer med tydliga förkylningssymtom besöker vården, skriver Region Norrbotten. Den som har symtom måste berätta det när de bokar tid. Alla som behöver det kommer att få vård. Besöket kan då antingen skjutas upp eller genomföras på ett säkert sätt. Den som väntar på ett provsvar ska också undvika att träffa andra och ska meddela vården om det innan besök.    

 • 20/10: Nya besöksrestriktioner på Värnamo sjukhus
  Den 20 oktober återinförs besöksrestriktioner på Värnamo sjukhus på grund av covid-19, meddelar Region Jönköpings län. Anledningen är att smittspridningen ökar i kommunen och fler patienter än tidigare vårdas för covid-19 på sjukhuset ifråga.

 • 20/10: Fler patienter vårdas för covid-19  
  Antalet patienter med covid-19 har ökat i Kronoberg, meddelar regionen. Läget på sjukhusen är ansträngt och många avdelningar är överbelagda. Den kommande veckan ställs vissa planerade operationer in för att hålla nere antalet inneliggande patienter och frigöra personal.

 • 22/10: Smittspårning på Färjestadens hälsocentral

  Färjestadens hälsocentral genomför smittspårning på grund av ett fall av covid-19 bland personalen, skriver Region Kalmar län. Inga patienter tas emot under fredagen den 23 oktober. Inbokade patientbesök kommer att av- och ombokas.

 • 19/10: Viktigt att boka tid för årets influensavaccin
  De som ska vaccinera sig mot årets säsongsinfluensa måste boka tid, skriver Region Kalmar.
  Det är extra viktigt att de som tillhör någon riskgrupp vaccinerar sig mot säsongsinfluensan i år, bland annat för att vården annars riskerar att belastas hårt av både influensafall och covid-19-patienter.  17/10: Regionen varnar för falska smittspårare
  Region Kalmar varnar för falska smittspårare som vill att personer som blir uppringda ska lämna ut kontouppgifter i samband med testning.

 • 19/10: Färre tester för covid-19 denna vecka
  Under vecka 43 begränsas möjligheterna till provtagning för covid-19 tillfälligt, meddelar Region Jönköpings län. Det beror på en försenad leveransen av analysmaterial. Patienter som ligger inne för vård, vårdtagare inom äldreomsorg och funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal kommer att prioriteras för de tester som kommer utföras. Det är mycket viktigt att alla med förkylningssymtom stannar hemma, säger regionens smittskyddsläkare Malin Bengnér.
 • 19/10: Regler för hushållsmedlemmar om någon får covid-19 

  Den som bor tillsammans med någon som har en pågående covid-19-infektion betraktas som ett möjligt sjukdomsfall och ska stanna hemma i upp till sju dagar, skriver Region Dalarna.
  – Vi vet att många som blir smittade av covid-19 blir smittade av någon i sitt hushåll och genom att följa reglerna om att stanna hemma när någon i hushållet är smittad kan man stoppa smittan från att sprida sig vidare till personer i riskgrupper, säger Helena Ernlund, biträdande smittskyddsläkare.

 • 16/10: Fortsatt förbud mot besök på sjukhus
  Den tidigare rekommendationen om besöksrestriktioner på länets särskilda boenden har tagits bort. Däremot är det fortsatt förbjudet att besöka patienter som vårdas på länets sjukhus, skriver Region Dalarna i ett pressmeddelande. Undantag kan göras för närstående till kritiskt sjuka patienter. Prata i så fall med avdelningen ifråga.
 • 15/10: Till den som haft nära kontakt med någon som har covid‐19
  Den som haft nära kontakt med någon som smittats med covid-19 bör träffa så få personer som möjligt under en period även om de inte har symtom. Det meddelar Region Örebro och 1177 Vårdguiden Örebro.
 • 15/10: Håll avstånd på jobbet och i sociala sammanhang
  Vecka 41 tillkom 537 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är den högsta siffran sedan i mitten av augusti. Störst ökning ses i Göteborgsområdet och bland personer i yrkesverksam ålder. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg uppmanar folk till att hålla avstånd när de kan och att umgås i liten skala, både på jobbet och vid sociala sammanhang på fritiden.
 • 15/10: Arbeta hemma om du kan. Undvik trängsel och afterwork.
  Fler behöver arbeta hemifrån och de som är på jobbet bör undvika trängsel. Det skriver Region Uppsala i ett pressmeddelande. Bakgrunden är att antalet fall av covid-19 har ökat snabbt i Uppsala län. Enligt Johan Nöjd, smittskyddsläkare i Uppsala, blir många smittade på arbetsplatsen eller av kolleger vid umgänge efter arbetstid.
 • 14/10: Läget är fortfarande allvarligt: Håll avstånd

  Smittspridningen ökar i länet, dock inte i utsatta grupper. Länsstyrelsen Södermanland uppmanar allmänheten att fortsätta följa Folkhälsomyndighetens och Region Sörmlands råd och rekommendationer. Alla håller inte avstånd till andra och riskgrupper ses i butiker, gallerior och på idrottsevenemang.  

 • 15/10: Träffa så få som möjligt om någon i hushållet har covid-19
  Den som är vuxen eller går på gymnasiet och bor med någon som har covid-19 har nya regler att följa, meddelar Region Skåne. De ska arbeta eller studera hemifrån under minst sju dagar och träffa så få andra som möjligt, hålla avstånd och undvika kollektivtrafik, färdtjänst och taxi.
 • 15/10: Antalet intagna patienter har ökat
  Coronaläget i Region Kronoberg ser fortsatt bekymmersamt ut. Bland annat har antalet intagna patienter har ökat. Denna vecka ser andelen smittade ut att öka ytterligare, säger Christian Blomkvist, smittskyddsläkare.
 • 16/10: Hemisolering för hushåll med covid-19

  Region Kalmar presenterar de förhållningsregler som gäller i hushåll där en person har konstaterad covid-19.  Även om enbart en person i hushållet har konstaterats bära på covid-19 ska även alla andra i hushållet agera som om de också testats positivt. Det innebär bland annat att man ska stanna hemma minst sju dagar även om man inte har symtom.

 • 16/10: Ökningen har sannolikt avstannat 
  De senaste veckorna har antalet smittofall i Gävleborgs län ökat men detta ser nu ut att ha avstannat. Inga regionala restriktioner förekommer i nuläget men fortsätt ha god handhygien, hålla avstånd och stanna hemma när du är sjuk, skriver regionen.
 • 14/10: Smittat äldreboende avråder från besök
  Flera äldreboenden i landet har drabbats av fall av covid-19. Region Gotland har tidigare informerat om smitta på ett äldreboende. Än är det för tidigt att blåsa faran över, men smittspridningen på det aktuella boendet ökar inte i nuläget, meddelar socialdirektör Marica Gardell. Äldreboendet avråder anhöriga och närstående från att komma på besök.
 • 14/10: Läget fortsatt allvarligt
  Länsstyrelsen i Västerbotten meddelar att läget avseende smittspridning fortsatt är allvarligt och uppmanar allmänheten att följa riktlinjerna, hålla avstånd och att bara resa kollektivt om man måste.

 • 14/10: Fåtal äldre smittade

  De flesta smittade i Region Västerbotten är mellan 19 och 30 år och bara ett fåtal är äldre. Antalet smittade är oförändrat sedan vecka 40 och liksom då är det framför allt i Umeå smittspridning sker. 

 • 14/10: Säsongsinfluensavaccin till riskgrupper och deras vårdpersonal
  Region Skåne: I år rekommenderas riskgrupper samt vård- och omsorgspersonal som arbetar nära personer i riskgrupper att vaccinera sig mot säsongsinfluensan. Från och med 1 december erbjuds personer som inte ingår i dessa grupper vaccination.
 • 14/10: Färre håller avstånd
  De flesta kommuner i Norrbotten meddelar att färre håller avstånd till andra. Fler äldre än tidigare rör sig där människor samlas.
 • 14/10: Regler för dem som bor med någon som har covid-19
  Från och med den 14 oktober 2020 finns särskilda förhållningsregler för den som bor med en covid-19-smittad person meddelar Region Jönköping. Det betyder att alla i hushållet behöver begränsa sina kontakter under minst en vecka.
 • 14/10: Tecken på ökad smittspridning
  Antalet positiva covid-19-provsvar fortsätter att ligga på en högre nivå än i slutet av sommaren, meddelar Länsstyrelsen Gävleborg. Det finns tecken på en fortsatt ökad smittspridning i länet och färre uppges följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd.

 • 14/10: Hemisolering av anhöriga  

  Du som bor i ett hushåll med en covidsjuk person har hög sannolikhet att bli smittad och ska därför isoleras i hemmet under minst sju dagar, meddelar Region Gävleborg.

 • 13/10: Spridningen av covid-19 fortsätter att öka

  Antalet fall av covid-19 i Region Örebro är störst bland personer mellan 20 och 29 år. Smittan sprids då människor har nära kontakt med varandra som vid idrottsaktiviteter, på arbetsplatser och på fester. Regionens smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen säger att det går att stoppa smittan om vi håller avstånd, tvättar händerna noga och ofta och är hemma när vi är sjuka. Det är också viktigt att de som är covid-smittade följer de förhållningsregler som de får och att de deltar i smittspårningen.
 • 13/10: Förhållningsregler för personer i samma hushåll som en smittad
  Region Västernorrland inför särskilda förhållningsregler för personer i samma hushåll som en person med bekräftad covid-19. Den som berörs ska arbeta och studera hemifrån i sju dagar från provtagningsdatumet. Man får gå ut och handla mat eller lämna och hämta barn på förskola och skola om hygien- och avståndsregler följs. Barn kan fortsätta gå i förskola, grundskola och gymnasiesärskola men ska under 14 dagar träffa så få personer som möjligt.
 • 12/10: Ny rekommendation för hushåll med bekräftad covid-19
  Nu uppmanar Region Västerbotten även personer som bor med någon som har bekräftad covid-19 att stanna hemma. Förhållningsreglerna gäller för individer från gymnasieåldern och uppåt och är framtagen av Folkhälsomyndigheten i samarbete med smittskyddsläkare.
 • 12/10: Färre i Gottsunda har testat sig. Nu öppnas provtagningsstation.
  I Gottsunda testar sig färre för covid-19 än i andra delar av länet. Region Uppsala öppnar en station för testning i stadsdelen från och med tisdagen den 13 oktober. Den ligger utanför Gottsunda vårdcentral på Valthornsvägen. Flera i personalen är flerspråkiga.
 • 13/10: Fler vårdas för covid-19

  Region Stockholm noterar en svag ökning i antalet fall av covid-19 de senaste fyra dagarna jämfört med förra veckan. Takten i ökningen är dock något lägre än tidigare. Totalt vårdas 57 personer för covid-19 vid något av regionens sjukhus vilket innebär en tydlig ökning jämfört med tidigare.

  12/10: Information om förhållningsregler till hushållsmedlemmar
  Region Stockholm inför hemisolering i Stockholms län för att minska smittspridningen ytterligare. Den som behöver följa reglerna om hemisolering i Stockholms län får besked om det från Smittskydd Stockholm eller läkare. Information om förhållningsreglerna kan också komma från den som är konstaterat smittad om hen uppmanats att informera sina kontakter i hushållet.

 • 13/10: Hushållskontakter till covid-19-positiva ska stanna hemma en vecka
  I Region Kronoberg gäller förhållningsreglerna för hushållskontakter till personer som har bekräftad covid-19. Det innebär att andra personer i hushållet betraktas som möjliga bärare av smitta och ska stanna hemma i en vecka efter provtagningstillfället, även om de inte har några symtom.

  12/10: Årets vaccin mot säsongsinfluensan måste bokas
  Den 3 november börjar Region Kronoberg vaccinera riskgrupper kostnadsfritt mot säsongsinfluensan. I år kommer det inte vara möjligt att ha drop in-vaccination vilket kan skapa trängsel. Därför måste man i år boka tid för sin influensavaccination. Tidsbokning kan ske från den 20 oktober på 1177.se. Behöver du ringa, så ring din vårdcentral. 

 • 12/10: Flera smittade på fester och arbetsplatser
  14 nya fall av coronavirusinfektion har konstaterats på Gotland det senaste dygnet. Flera ansamlingar av fall har kopplingar till privata fester och arbetsplatser. Det är fortsatt mycket viktigt att man avstår från att gå på fest om man har symtom som kan vara covid-19, även om symtomen är lindriga, säger Maria Amér, smittskyddsläkare.
 • 9/10: Rapport om höstens vård
  Stora delar av den planerade vården ökar nu så att patienter kan få sin nödvändiga vård, framförallt ökar besöken till vårdcentralerna, skriver Region Stockholm.  Samtidigt möter vården fler patienter med covid-symtom och använder de rutiner och arbetssätt som byggts upp under pandemin. 
 • 9/10: Fortsatt smittspridning i Skåne
  Trenden med en ökad smittspridning i Skåne håller i sig. Antalet positiva fall som registreras har den senaste veckan ökat från i genomsnitt 50 per dag till ett 60-tal.
 • 9/10: Visby lasarett vädjar: respektera restriktionerna vid besök på vårdavdelning
  Region Gotland har publicerat ett pressmeddelande med en vädjan från Visby lasarett att allmänheten respekterar de restriktioner som finns för besök på vårdavdelningar i syfte att minska smittspridningen. Signaler har kommit att om att reglerna inte alltid respekteras, skriver regionen.
 • 9/10: Smittskydd Dalarna tar bort rekommendation om fortsatta besöksrestriktioner på länets äldreboenden
  Då antalet konstaterade fall av covid-19 minskat i länet tar Smittskydd Dalarna bort den tidigare rekommendationen om besöksrestriktioner på länets särskilda boenden.
 • 9/10: Förhållningsregler för familjekarantän vid covid-19
  Region Blekinge har på sin webbplats publicerat vilka förhållningsregler som gäller vid så kallad familjekarantän, som gäller i hushåll där en person har konstaterad covid-19.
 • 9/10: Omfattande smittspårning efter covid-19 fall på sjukhus.
  Medarbetare på två enheter på Sunderby sjukhus har konstaterats ha covid-19. Nu genomförs smittspårning för att förhindra att fler personer smittas av viruset.
 • 8/10: Något färre fall av covid-19 förra veckan
  Vecka 40 rapporterades 401 nya fall av covid-19 i Västra Götaland. Det är färre än föregående vecka men smittskyddsläkare Thomas Wahlberg påminner om vikten av att alla fortsätter ta sitt ansvar för att minska smittan –så att inte fler riskerar bli allvarligt sjuka. Spridningen är fortfarande störst i åldersgruppen 20–29 år.
 • 8/10: Färre barn allvarligt sjuka i infektioner i år
  Antalet barn som har fått läggas in på sjukhus på grund av någon form av infektion har halverats under våren 2020 jämfört med samma period året innan, skriver Region Östergötland på sin webbplats. Förklaringen tros vara den förbättrade handhygienen hos befolkningen, men också att fler stannar hemma när de är sjuka.
 • 8/10: Smittspårning på hälsocentral i Västervik
  Efter ett fall av covid-19 bland personalen ställs vissa besök in till Stora Trädgårdsgatans hälsocentral i Västervik under torsdag och fredag, meddelar Region Kalmar. De som berörs kommer att få en ny tid. Smittspårning pågår bland personal som kan ha smittats och ett mindre antal patienter kommer att kontaktas för provtagning.
 • 7/10: Smitta påverkar ambulanssjukvården  
  Region Halland meddelar att man upptäckt fall av covid 19-smittade på ambulansstationen i Falkenberg. Alla som har varit i kontakt med de smittade provtas och patienter som har transporterats kommer att kontaktas. För att minska smittspridning minimeras antalet medarbetare vid stationen i Falkenberg till den 12 oktober och andra stationer i området kommer att bemannas extra.
 • 8/10: Smitta på äldreboende
  Covid-19 har upptäckts på ett äldreboende, uppger Region Gotland. Smittspårning pågår och skyddsåtgärder har vidtagits. Boende, anhöriga och medarbetare är informerade om läget. Äldreboendet avråder anhöriga och närstående från att komma på besök.
 • 7/10: Stigande siffror i Skåne
  Antalet fall av covid-19 i Region Skåne stiger. Ökningen sker i huvudsak bland de mellan 19 och 49 år men även bland äldre. Än så länge är det få patienter som vårdas på sjukhus för covid-19 i Skåne men fortsätter ökningen riskerar vården att belastas.
 • 9/10: Förhållningsregler för hushållskontakter införs från och med 12 oktober
  För hushållskontakter till patienter som provtas från och med måndag den 12 oktober införs förhållningsregler i Region Kronoberg, enligt Folkhälsomyndighetens riktlinjer.
 • 6/10: Fler fall i Stockholm
  De konstaterade fallen av covid-19 fortsätter öka i Region Stockholm. Något fler vårdas nu för covid-19 jämfört med förra rapporten men det är enligt regionen inte ett tydligt trendbrott.
 • 7/10: Inget intagningsstopp till Akademiska
  Akademiska sjukhuset i Uppsala införde under tisdagen ett stopp för intag av patienter till planerade operationer och annan vård som kan anstå. Stoppet är nu hävt och vården bedrivs som vanligt. Stoppet berodde på ett ökat tryck på vårdplatser och inte enbart den ökade smittspridningen av covid-19 i Uppsala län, meddelar sjukhuset.
 • 6/10: Tydlig ökning. Förhållningsregler införs.    
  Antalet smittade personer i Region Örebro har ökat markant. Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare, säger att skillnaden inte kan förklaras av en ökad provtagning. Flertalet smittade finns i gymnasieåldern och bland 20-29-åringar. Från och med den 7 oktober inför regionen förhållningsregler för personer i samma hushåll som en bekräftat smittad. Det betyder att de kan behöva vara hemma från arbetet i upp till sju dagar.
 • 6/10: Inga fler fall så Folktandvården i Berga öppnar igen
  Region Kalmar meddelar att Folktandvården i Berga centrum har öppnat efter att fall av covid-19 upptäckts bland personalen. Nu har samtliga medarbetare provtagits och inga fler fall av covid-19 har kunnat konstateras.
 • 6/10: Om årets influensavaccin för äldre och riskgrupper

  I Region Halland blir årets influensavaccin avgiftsfritt för den som är 65 år och äldre eller ingår i en av de medicinska riskgrupperna som finns för covid-19. I år är det extra viktigt att riskgrupper vaccinerar sig så att risken för svår influensasjukdom minskar. För att trängsel ska undvikas sker tidsbokning via 1177.se. Ingen drop in-mottagning kommer finnas på vårdcentralerna.   

 • 1/10: Kontakta vårdavdelningen du vill besöka
  Det är åter tillåtet att besöka vårdavdelningar i Region Västernorrland. Det är dock viktigt att följa de allmänna råden för att förhindra smittspridning samt att följa varje avdelnings regler för besök. Högst två personer per inneliggande patient är den generella regeln. Vårdavdelningar kan neka besök om dessa inte kan genomföras på ett smittskyddssäkert sätt. Det är därför viktigt att besökare kontaktar den avdelning man har tänkt besöka.
 • 2/10: Besöksförbud på vårdavdelningar tills vidare  
  Region Uppsala meddelar att besöksförbudet fortsätter gälla på Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och närvårdsavdelningar med inneliggande patienter. Detta eftersom smittspridningen ökat den senaste tiden. Liksom tidigare kan undantag göras för närstående till kritiskt sjuka patienter om besökare inte har luftvägssymtom. Besöksförbudet gäller inte föräldrar till barn som vårdas på sjukhus.
 • 1/10: Regionen förbereder hemisolering
  Det pågår förberedelser för att införa hemisolering i Region Stockholm. Det innebär att Smittskydd Stockholm inom kort kommer att införa särskilda förhållningsregler för de som bor i samma hushåll som personer smittade av covid-19. Orsaken är den markanta ökningen av covid-19-fall i länet.
 • 2/10: Följ riktlinjerna, håll avstånd, tvätta händerna   
  Smittspridningen har ökat de senaste veckorna, meddelar Region Norrbotten. Smittspridning sker när folk inte stannar hemma vid symtom, när de inte håller avstånd till andra och när de inte håller handhygienen. Många rapporterar om trängsel i ett köpcentrum i Luleå.
 • 1/10: Något fler fall i Kronoberg

  Antalet positiva fall ökade under vecka 39 jämfört med tidigare veckor i Region Kronoberg. Det rör sig inte om något större utbrott utan det är lokala ansamlingar av fall, kopplat till bland annat arbetsplatser och fritidsaktiviteter. Stanna hemma om du är sjuk, håll avstånd och var noga med handhygienen, säger regionens smittskyddsläkare Christian Blomkvist. 

 • 2/10: Färre fall av covid-19  
  Den gångna månaden steg antalet smittade i Dalarna för varje vecka men under vecka 39 minskade siffran, meddelar Länsstyrelsen Dalarna. Unga mellan 15 och 18 år har varit en kraftigt överrepresenterad grupp men skillnaden mot andra åldersgrupper har minskat. Även antalet vårdade på sjukhus för covid-19 ser ut att ha avstannat.

  1/10: Patienter uppmanas söka sig till hjärtkliniken i Falun
  Avstå inte från besök på hjärtkliniken i Falun. Det uppmanar Region Dalarna i ett pressmeddelande. Det har konstaterats fall av covid-19 på hjärtkliniken, dock inte på hjärtmottagningen. Kristina Hambreus, verksamhetschef för hjärtkliniken vid Falu lasarett, uppger att man har vidtagit åtgärder för att patienter ska kunna känna sig trygga.

  1/10: Riktlinjer för besök i äldreboenden
  Smittskyddet i Region Blekinge rekommenderar att besök på äldreboenden bör begränsas till en person åt gången, eller ett barn under 16 år i sällskap med en vuxen. Besökaren och övriga i dennes hushåll ska vara fullt friska, det vill säga inte ha förkylningssymtom. Besökare bör kunna erbjudas munskydd eller visir. Boenden kan också ha egna rutiner.
 • 5/10: Antalet fall har ökat även i Skåne
  Antalet fall av covid-19 i Region Skåne har ökat, meddelar regionen. Under september har antalet fall legat stabilt på mellan 30 och 40 nya fall per dag, men de senaste dagarna har det ökat till omkring 50 nya fall per dag. Exakt vad ökningen beror på är inte klarlagt, uppger smittskyddsläkaren Eva Melander. 
 • 30/9: Använd munskydd vid besök på äldreboenden i Umeå
  Sedan ett par veckor tillbaka rapporteras en ökad smittspridning i Region Västerbotten.  
  De befintliga rekommendationer som finns räcker för att begränsa smittspridningen, uppger regionens smittskyddsläkare Stephan Stenmark. På äldreboenden i Umeå rekommenderas besökare använda munskydd som ett komplement till de rutiner som finns.

 • 30/9: Oroande utveckling. Besöksförbudet fortsätter gälla i vården.
  Spridningen av covid-19 har ökat den senaste veckan i Region Uppsala. Fler av dem som tar prov för covid-19 visar sig ha infektionen och fler patienter vårdas för covid-19 på Akademiska sjukhuset. Hälso- och sjukvårdsdirektör Mikael Köhler beskriver utvecklingen som oroande. Med anledning av utvecklingen kommer Region Uppsala tills vidare att behålla besöksförbudet till vårdverksamheterna som har gällt sedan i mars.
 • 29/9: Viktigt bryta smittspridningen
  Region Örebro noterar att den ökning som setts under augusti stannade av under vecka 39. Nu är det viktigt med smittspårning och att vi bryter smittspridningskedjor. Det är också mycket viktigt att hålla i de allmänna smittskyddsåtgärderna, säger regionens smittskyddsläkare Gunlög Rasmussen. Hon påminner också om att man måste vara helt frisk för att besöka länets sjukhus. 
 • 29/9: Barn från sex års ålder kan provtas för pågående covid-19 infektion  
  Nu är det möjligt för barn från 6 år att testas för pågående covid-19 infektion, skriver Region Sörmland. Provet tas som egenprovtagning och tidsbokning sker som för vuxna via 1177.se.  
 • 30/9: Lokala riktlinjer för besök i vården
  I Region Skåne gäller lokala riktlinjer för besök i vården. Har du symtom som kan tyda på covid-19 får du inte besöka eller följa med en patient. Inte heller om någon i hushållet har covid-19. På akutmottagningarna tillåts en symtomfri person följa med patienter under 18 år, patienter med personlig assistent, patienter med svårigheter att förmedla sitt vårdbehov och patienter i livets slutskede.
 • 29/9: Fortsatt ökning i Stockholm
  De konstaterade fallen av covid-19 i Region Stockholm fortsätter att öka. Smittskyddsläkaren beskriver det som ett trendbrott och att det kan vara början på en större uppgång, alternativt att antalet fall lägger sig på en högre nivå. Antalet vårdade för covid-19 är färre än enligt den senaste rapporten och i nivå med de senaste veckorna.
 • 30/9: Lättade restriktioner för besök i vården
  I Region Jönköping är smittläget för närvarande så tillfredsställande att anhöriga och närstående tillåts besöka patienter på sjukhus. Förutsättningen är att besökarna är fullt friska och högst två åt gången.
 • 29/9: Eget ansvar vid besök
  På torsdag 1 oktober blir det åter tillåtet att besöka äldreboenden och vårdavdelningar på sjukhuset, skriver Region Gotland. Den enskilde har ett stort ansvar att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, tvätta händer och att stanna hemma om man har sjukdomssymtom.
 • 4/10: Folktandvården Berga centrum håller stängt måndag 5 oktober
  Region Kalmar län meddelar att patienter på Folktandvården Berga centrum i Kalmar inte kommer att tas emot under måndagen. Detta efter fall av covid-19 bland personalen. Patienter kan komma att bokas om till andra tider eller andra kliniker.
 • 28/9: De flesta avled av annan orsak än covid-19

  Region Sörmland har gått igenom alla dödsfall på särskilt boende och korttidsboende samt patienter med hemsjukvård och SSIH (specialiserad sjukvård i hemmet), där det i dödsorsaksintyget står covid-19. Dödsfallen som gåtts igenom har inträffat mellan den 17 mars och 27 augusti. Över åttio procent av de avlidna har en annan huvudsaklig dödsorsak, enligt Marie Bennermo, chef för patientsäkerhetsenheten i Region Sörmland.

 • 28/9: Granskning av covidrelaterade dödsfall utanför sjukhus  
  Region Kronoberg har genomfört en granskning av 60 dödsfall i covid-19 utanför sjukhus. Hos var femte patient var covid-19 den huvudsakliga dödsorsaken. Något fler än varannan avled av en kombination av covid-19 och underliggande sjukdomar. Hos var fjärde inträffade dödsfallet en tid efter avklarad infektion när patienten var friskförklarad. Covid-19 kan ha bidragit till en försvagning men patienten dog av sina andra sjukdomar. 
 • 28/9: Hävt intagningsstopp i Karlskrona
  Kirurgavdelning 49 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona häver nu sitt intagningsstopp, eftersom det inte längre pågår någon smittspridning av covid-19 där, meddelar Region Blekinge.
 • 25/9: Ökning av andelen positiva provsvar
  Antalet konstaterade fall av covid-19 i Region Stockholm har sedan i våras legat på en låg nivå med små variationer upp och ner. De senaste veckorna har andelen provtagna som visat sig vara smittade av covid-19 ökat. Smittskyddsläkaren ser allvarligt på läget och bedömer att det kan innebära början på en uppgång eller att antalet fall lägger sig på en ny och högre nivå.
 • 25/9: Ökad provtagning och stabilt läge

  I Region Skåne beskrivs smittläget som stabilt på grund av en kraftigt ökad provtagning. Varje dag registreras i genomsnitt ett fyrtiotal positiva fall, framför allt bland personer mellan 19 och 49 år.

 • 25/9: Tendens till ökning i Kronoberg
  Antalet positiva fall av covid-19 har ökat i Region Kronoberg de senaste dagarna. Ökningen sker i alla åldersgrupper i olika delar av länet. Det är lokala ansamlingar om fem-tio fall, kopplade till exempelvis idrottsklubbar, skolor, privata tillställningar och arbetsplatser inklusive utbildningar. "Vi kan inte slappna av. Det här är inte över", säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist. ”Risken finns att smittspridningen tar fart ordentligt och att vi får fler allvarliga sjukdomsfall, om vi inte alla hjälps åt och följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer”.
 • 25/9: Detta gäller vid besök på Visby lasarett

  Från och med den 1 oktober är det åter tillåtet att besöka särskilda boenden och vårdavdelningar på Visby lasarett, meddelar Region Gotland. Undvik besök om du har något som helst luftvägssymtom eller om du de senaste två veckorna haft kontakt med någon som testats positivt för covid-19. Tvätta händerna och håll avstånd. Besök ska ske i din närståendes lägenhet och inte i allmänna utrymmen. Använd gärna visir alternativt munskydd. Följ rekommendationerna på respektive boende. 

 • 24/9: Uteblivna svar på test den 15 september
  Nästan alla självtester som utförs i Region Skåne analyseras utan problem men många som hämtat ut ett självtest den 15 september har inte fått något svar. Problemet gäller enbart personer som inte fått något provsvar. De har fått ett provsvar har fått ett tillförlitligt svar. Regionen ser nu över vad som gått fel.

 • 24/9: Fortsatta besöksrestriktioner på äldreboenden

  Smittskyddet i Region Dalarna rekommenderar fortsatt begränsning av besök till länets särskilda boenden efter den 1 oktober. Anledningen är fortsatt smittspridning. På kort tid har antalet fall av covid-19 fördubblats i regionen.

 • 24/9: Var försiktig med fester och sammankomster 
  Antalet fall av covidsmitta har ökat i Västra Götaland. Smittskyddsläkare Thomas Wahlberg manar till att fortsätta hålla avstånd och undvika fester och sammankomster för att minska smittspridningen. Följs inte rekommendationerna kommer ökningen fortsätta. Flera fall av smittspridning har skett efter fester.
 • 23/9: Kraftig ökning i Västmanland
  Sedan den 21 september har 65 nya fall av covid-19 konstaterats i Region Västmanland. Det är fler än det totala antalet nya fall under en hel vecka sedan i somras. Det är huvudsakligen på skolor, främst på gymnasie- och högskolenivå och i ishockeylag som smittan spridits. Fallen har förekommit i olika delar av länet, med flertalet i Västerås och Köping.
 • 23/9: Antalet fall stiger i regionen
  Pandemin pågår fortfarande och det är inte läge att slappna av, skriver Region Norrbotten.
  Antalet nya konstaterade fall av covid-19 ökar. Enligt smittskyddsläkare Anders Nystedt finns tecken på att folk inte följer riktlinjerna för att förhindra smittspridning lika noggrant som tidigare.
 • 23/9: Intagningsstopp på kirurgavdelning efter smitta
  Region Blekinge har infört intagningsstopp till kirurgavdelning 49 vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Två personer ur personalen och två patienter har smittats med coronavirus. Det är inte klarlagt att de smittats på sjukhuset.   
 • 23/9: Ökad smittspridning i Västerbotten

  I Region Västerbotten ökar antalet fall av covid-19, speciellt i Umeåområdet. Enligt regionens smittskyddsläkare har viruset spridits i hemma-, arbets- och krogmiljö.

 • 22/9: 150 vårdcentraler klara för antikroppstester
  I Region Västra Götaland erbjuds alla över 18 år antikropptester från och med den 28 september. Omkring 150 vårdcentraler och vissa sjukhus kommer att erbjuda antikroppstester. Bokning sker på 1177.ses webbplats.

 • 22/9: Tack vare låg smittspridning och hög testkapacitet hävs besöksförbudet

  Från och med den 1 oktober är det åter tillåtet att besöka anhöriga på Karlskoga lasarett, Lindesbergs lasarett och Universitetssjukhuset Örebro, skriver Region Örebro län. Besökande måste vara friska, hålla avstånd till andra, följa hygienriktlinjerna och så vidare. Det är fortfarande viktigt att begränsa antalet besökare och medföljande, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare.

 • 21/9: Så bokas provtagning för barn   

  För barn upp till 13 år kan vårdnadshavaren logga in på 1177.se med sitt BankID och boka provtagningen som ombud. Barn mellan 13 och 18 år behöver eget BankID eller Freja eID Plus för att boka tid. Observera att bankernas SäkerhetsID inte fungerar, meddelar Region Jämtland Härjedalen.

 • 21/9: Prioritering kan öka väntetider för andra
  I Region Jönköping råder stor efterfrågan på provtagning för covid-19. Patienter i behov av inneliggande vård, de inom äldreomsorg eller funktionshinderomsorg samt vård- och omsorgspersonal är prioriterade och bör provtas så snabbt som möjligt vid symtom. Övriga kan vänta med provtagning tills de haft symtom under minst ett dygn. Väntetiden för provtagning kan bli längre för de som inte ingår i de prioriterade grupperna. 

 • 22/9: Smittspridningen ökar i Dalarna
  Antalet fall av bekräftad covid-19 ökar, meddelar Region Dalarna. De flesta av fallen finns i Mora kommun men smittspridning sker också på andra håll i länet. Alla måste stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom, säger biträdande smittskyddsläkaren Helena Ernlund.
 • 22/9: Ökning i andel fall i Stockholm
  Andelen positiva fall av de testade i Region Stockholm har stigit mer mellan vecka 37 och vecka 38 än veckorna innan. Smittskyddsläkarens bedömning är att ökningen kan innebära början av en uppgång eller att antalet fall lägger sig på en ny, något högre nivå än tidigare.

 • 22/9: Stockholmsvården kämpar för att komma ikapp  
  Efter våren pågår arbetet med att behandla de patienter som fått sin vård framskjuten och som inte kan vänta längre. För att det ska fungera måste smittan hållas under kontroll, skriver Region Stockholm. Ring 1177 om du är sjuk och gå på de besök och kontroller du blir kallad till. Hjälp till att begränsa smittspridningen genom att tvätta händerna, stanna hemma om du är sjuk och att hålla avstånd till andra.
 • 18/9: Avvakta innan du bokar tid för provtagning
  Region Östergötland har låg smittspridning med drygt en procent positiva provsvar. Därför rekommenderas invånare att avvakta innan de beställer tid för provtagning. Boka tid om du blir fortsatt sämre efter två dygn, säger regionens smittskyddsläkare Britt Åkerlind.
 • 18/9: Viktigt stanna hemma efter test
  Antalet fall av covid-19 ökar i Sörmland, meddelar regionen. Därför är det viktigt att stanna hemma i väntan på provsvar. Är resultatet sedan negativt kan man räkna med att man endast har en vanlig förkylning och agera utifrån det, säger smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo.
 • 18/9: Nu kan man åter boka tid för provtagning av barn
  Den analysmaskin som gick sönder i förra veckan är nu lagad. Barn mellan 6 och 15 år med symtom för covid-19 kan åter provtas på samtliga vårdcentraler. Bokning sker via 1177 och e-tjänsterna för den vårdcentral man tillhör, skriver Region Värmland.
 • 18/9: Antikroppstester på gång för riskgrupper och andra
  Många testar sig men få är smittade i Region Jämtland Härjedalen. Provtagning sker nu också för att upptäcka antikroppar. Hittills har all vårdpersonal i regionen testats och testning har inletts för kommunernas vård- och omsorgspersonal. Efter det kommer personer i medicinsk riskgrupp få ta prov för antikroppar, följda av personer i samhällsviktig verksamhet, övriga vuxna, samt slutligen barn och ungdomar. Här kan du läsa mer om testningen.
 • 18/9: Avboka tiden om du inte behöver testa dig
  Efter ett par veckors inbromsning har antalet fall ökat något i Skåne men smittspridningen är fortfarande stabil. Varje dag registreras ett trettiotal fall, varav de flesta är mellan 19 och 49 år. Den som inte behöver utnyttja en bokad tid bör boka av den, så att väntetiderna hålls nere, meddelar Region Skåne.

 • 17/9: Besöksförbudet upphör men inte ansvaret
  Besöksförbudet på vårdavdelningarna i Region Västernorrland upphör den 1 oktober. Den som besöker en patient måste följa riktlinjerna. Det vill säga vara helt symtomfri och hålla avstånd.

 • 17/9: Hämta inte självtest om du har symtom
  Apoteken i Västernorrland vädjar till kunder som behöver testa sig att inte bege sig till apoteket själva. Skicka någon som är frisk för att hämta materialet, skriver Region Västernorrland.
 • 17/9: Gotland: Sök vård i tid!
  Många undviker att söka sig till sjukvården trots att de behöver vård, meddelar Region Gotland. Nu uppmanas invånarna att söka sig till vård i tid så att deras eventuella besvär inte förvärras.
 • 17/9: Ingen provtagning för barn under 16 i Blekinge
  Region Blekinge utför inte provtagning för covid-19 på barn yngre än 16 år. I nuläget tas många prover men det finns väldigt få fall av covid-19 i Blekinge, skriver regionen.
 • 17/9: Ingen ökad smittspridning på Campus Umeå
  Förekomsten av covid-19 bland studenter och medarbetare på Campus Umeå vid Umeå universitet var mycket låg vid höstens terminsstart skriver Region Västerbotten. – Det är värdefullt för Umeå universitet och för andra universitet i Sverige att veta att smittspridningen vid Umeå Universitet inte ökade vid terminsstarten, säger Anders Johansson, projektledare för undersökningen till Folkhälsomyndigheten.
 • 16/9: Mindre trängsel än väntat i Västmanlands kollektivtrafik
  Region Västmanland rapporterar att situationen på länets bussar överlag är bra, även om det finns turer där trängsel uppstår. 
 • 16/9: Ingen ökning i antal patienter på vårdavdelning
  Enligt Länsstyrelsen Örebros lägesbild har det rapporterats om smittspridning i lokala idrottslag och i kommunal verksamhet, bland annat på ett vårdboende. Nya fall av covid-19 bekräftas ännu, men vårdavdelningen för corona har låg beläggning.
 • 15/9: Slopat besöksförbud även i skånska vården
  Besöksförbudet som gällt under coronapandemin på sjukhus och mottagningar kommer att upphöra när besöksförbudet på äldreboenden slutar gälla den 1 oktober, meddelar Region Skåne. Lokalt kan besöksrestriktioner finnas utifrån de förutsättningar som gäller för respektive verksamhet.
 • 15/9: Provtagningskit även på Oskarshamns sjukhus

  Region Kalmar förstärker möjligheterna till egenprovtagning för covid-19. Från och med i dag, tisdag, går det att hämta provtagningskit vid Oskarshamns sjukhus.

 • 15/9: Sjukvård och smittläge under kontroll
  Enligt den senaste lägesbilden från Länsstyrelsen Kronoberg är läget i länet under kontroll vad gäller smittläge och sjukvård. Antalet coronafall ligger på samma nivå med ca 45 personer per vecka. Samtidigt råder en hög efterfrågan på testning.
 • 15/9: Förbereder säkra besök på äldreboenden
  Region Gotland meddelar att äldreomsorgens rutiner kring vårdhygien och skyddsutrustning fortsätter att gälla. När besöksförbudet på landets äldreboenden hävs den 1 oktober får boende ta emot besök från anhöriga och vänner. Till dess ska medicinskt ansvarig sjuksköterska inom socialförvaltningen och smittskyddsläkare se till att rutiner finns kring säkra besök.
 • 15/9: Ökad smittspridning i Mora
  Region Dalarna noterar en ökning i antalet konstaterade fall av covid-19 i Mora kommun den senaste veckan. Det är viktigt att alla stannar hemma vid minsta symtom på sjukdom. Ökningen omfattar både separata fall och flera fall av klustersmitta. Fall har konstaterats i flera åldersgrupper, men framför allt rör det unga personer. 

 • 15/9: Ökad smittspridning bland unga 
  Spridningen av covid-19 fortsätter att öka bland unga mellan 15-19 år, meddelar Region Dalarna. Det är otroligt viktigt att även unga stannar hemma vid minsta symtom för att smittan inte ska spridas vidare till de äldre och sköra, säger regionens chefläkare Roger Larsson.
 • 15/9: Lägesbild från Norrbotten
  Efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generellt god meddelar Länsstyrelsen Norrbotten. Det finns förbättringspotential när det gäller trängsel i matbutiker, framförallt under sena eftermiddagar och kvällar. Det är bra skyltat i butiker. Endast en kommun rapporterar att många i åldern 70 och äldre vistas där många människor samlas.
 • 14/9: Besöksförbud på Blekingesjukhusets vårdavdelningar
  På grund av coronaviruset råder besöksförbud på vårdavdelningar på Blekingesjukhuset och inom psykiatrin, meddelar 1177 Blekinge. Ring alltid innan du besöker vårdcentral eller sjukvård.
 • 15/9: Storå och Freja vårdcentraler öppnas åter
  Måndagen den 21 september drar ordinarie verksamhet åter igång vid vårdcentralen Frejas enheter i Frövi och Fellingsbro, liksom vid Storå vårdcentral i Storå. Sedan i april har de på grund av smittläget huserat i Lindesbergs vårdcentrals byggnad, skriver Region Örebro län.
 • 14/9: Tillfälligt fördröjda provsvar på grund av uppgradering
  Testresultat från egenprovtagning i 1177 Vårdguidens e-tjänster kan vara försenat några dygn för närvarande, skriver 1177 Västernorrland. Labbet som analyserar proverna håller på att införa ny utrustning för att öka kapaciteten. Den beräknas vara på plats under vecka 38. 
 • 14/9: Stor minskning av antalet resenärer under pandemin
  Antalet resande i kollektivtrafiken i Region Västra Götaland har minskat med trettio procent jämfört med ifjol. Det motsvarar den ökning som skett de senaste tio åren.

 • 14/9: Besöksförbudet på länets BB-avdelningar har upphört

  1177 Västerbotten: Från och med den 14 september får du som är partner eller närstående besöka länets BB-avdelningar samt följa med på rutinultraljud så länge du inte har symtom som kan tyda på covid-19.

 • 14/9: Pandemins konsekvenser för människor
  Region Värmland utvärderar vad som händer med människors livssituation och med folkhälsan under den långvariga pandemin.
 • 14/9: Stabilare i Skåne
  Smittspridningen i Skåne har bromsat in en aning meddelar Region Skåne. Antalet fall minskar i alla åldersgrupper.
 • 11/9: Ökade vårdtider i Västra Götaland
  Drygt 10 000 vårdbesök och 13 000 operationer har ställts in på grund av pandemin meddelar Västra Götalandsregionen.
 • 13/9: Påminnelser kan behövas
  Länsstyrelsen Västerbotten beskriver i sin lägesbild över vecka 37 att det förekommer en avslappnad inställning till Folkhälsomyndighetens riktlinjer, bland annat bland besökare på serveringsställen. Flera län vill se fortsatta påminnelser om att pandemin ännu inte är över, liksom information om att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
 • 12/9: Beställ bara provtagning vid symtom

  1177 Stockholm påminner om att bara beställa provtagning vid symtom, att avboka sitt test om man tillfrisknat och att barn under sex år inte behöver provtas om inte läkare eller sjuksköterska rekommenderar det.

 • 11/9: Hög efterfrågan kan försena testresultat
  Det råder ett högre tryck på egenprovtagningen för corona vid de mobila provtagningsstationerna i Region Gävleborg. Provsvar kan dröja längre än 48 timmar. Arbete pågår för att utöka kapaciteten för provtagningar och provsvar.
 • 11/9: Partner får återigen vara med vid planerat kejsarsnitt
  Sedan i våras har en eventuell partner fått vänta i ett annat rum när planerat kejsarsnitt utförts, men nu får friska partners alltså vara med, skriver Region Skåne.

 • 14/9: Bilersättning till riskgrupper ska minska smittrisken
  Äldre och andra i riskgrupp uppmanas på grund av smittrisk att undvika kollektivtrafik till vårdbesök, uppmanar Region Dalarna. Den 28 september väntas regionfullmäktige fatta beslut om att alla över 70 år och de som tillhör en riskgrupp ska få ersättning även för kortare bilresor till planerade vårdbesök. Förtydligande angående datum här.

 • 10/9: Möjligt beställa test för barn
  I Region Värmland utökas möjligheterna att beställa tester för barn mellan 6 och 15 år via e-tjänsterna på 1177.se.  
 • 10/9: Många vill provta sig i Stockholm
  I Region Stockholm vill många ta prov för pågående infektion med covid-19. Det är bra både för att begränsa smittspridning och för smittspårning men det kan vara svårt att hitta en bra tid. Arbete pågår för att fler tider ska kunna erbjudas, skriver Regionen.
 • 10/9: Självprovtagning för barn från sex år
  I Region Halland inleds självprovtagning för barn från sex års ålder. Provtagningen genomförs med hjälp av förälder eller annan vårdnadshavare. Om det är möjligt bör barnet skjutsas till provtagningsplatsen i bil.

 • 10/9: Breda antikroppstester när efterfrågan på PCR-tester minskat
  Det råder mycket stor efterfrågan på att testa sig för pågående covid-19. Region Jönköpings län satsar på att testa alla som kontaktar primärvården med symtom. Antikroppstester kan komma igång på bredare front så snart efterfrågan på PCR-tester har minskat.

 • 10/9: Porttelefon håller patienter åtskilda
  Region Gävleborg meddelar att coronatältet vid Hudiksvalls sjukhus tas bort och ersätts med porttelefon. På detta sätt kan patienter med symtom på covid-19 hållas åtskilda från andra.
 • 11/9: Barn med lindriga symtom behöver inte testas
  Allt fler vill boka PCR-provtagning vilket gör att laboratoriernas kapacitet inte räcker till. I nuläget vill Region Dalarna att barn upp till 14 år med lindriga symtom ska vara hemma utan PCR-provtagning. 
 • 10/9: 1177 kan inte besvara frågor om provtagning på telefon
  1177 Vårdguiden meddelar att de inte kan besvara frågor om provtagning på telefon. Här kan du läsa hur du går tillväga om du har frågor om provtagning. 

 • 10/9: Extra enhet för smittspårning
  Nio av tio fall av covid upptäcks via provtagning på vårdcentralerna. Därför förstärker Västra Götalandsregionen (VGR) arbetet med smittspårning genom en ny tillfällig smittspårningsenhet, meddelar 1177 Västra Götaland.
 • 10/9: Sänker beredskapsnivå men behåller rutiner
  Region Blekinge
  sänker sin beredskapsnivå för hanteringen av coronapandemin. Att beredskapsnivån sänks innebär inte att mottagandet av patienter med covid-19 förändras omedelbart. Särskilda rutiner till följd av covid-19 fortsätter att gälla, meddelar regionen.

 • 10/9: Många barn och unga oroliga under pandemin
  Region Gotland har publicerat en studie om barns och ungas syn på coronapandemin. De flesta som intervjuats är oroliga för äldre släktingar och en del är bekymrade över förälder i riskgrupp. Ett återkommande problem är psykisk ohälsa som har förvärrats av pandemin.
 • 9/9: Avvakta provtagning för barn med milda symtom
  Många hör av sig till Region Östergötland med frågor om provtagning på barn och ungdomar. Smittskyddet uppmanar föräldrar att avvakta med att kontakta vården för att provta barn med milda förkylningssymtom.
 • 9/9: Provtagningsbussar får utökad kapacitet
  Kapaciteten vid de så kallade provtagningsbussarna har ökat på grund av intresset för testning, skriver regionen i ett pressmeddelande. Många undrar hur tillförlitliga självtesterna är. Enligt regionen ger sjukhusets metod samma resultat som egenprovtagningen i bussarna.
 • 8/9: Länstrafiken anger vilka avgångar som bör undvikas
  Uppsala länstrafiks webbplats ul.se visar vilka avgångar på bussar och tåg man bör undvika så länge uppmaningen att hålla avstånd ligger kvar, skriver Region Uppsala.  
 • 9/9 Egenprovtagning möjligt utan bank-ID
  Från och med nästa vecka blir det möjligt för personer som saknar bank-ID att testa sig med hjälp av egenprovtagning, skriver Region Västerbotten
 • 9/9: Oroande ökningar i brottsstatistiken
  Länsstyrelsen Örebro rapporterar om ökningar i brottsstatistiken som sammanfaller med coronapandemin tidsmässigt. Bland annat har anmälningarna om våld mot barn och våldtäkter ökat.

 • 9/9: Möjligt att beställa provtagningskit för barn
  Nu går det att beställa provtagningskit för barn från sex års ålder med symtom. En vuxen behöver hjälpa till, skriver Region Västernorrland.
 • 9/9: Färre besök till akutmottagningar och primärvården

  Pandemin har påverkat vården genom färre besök till akutmottagningar och exempelvis i primärvården. Samtidigt har antalet samtal till 1177 ökat och digitaliseringen av vårdtjänster har tagit ett språng framåt, skriver Region Kalmar

 • 8/9 Undvik serviceresor under rusningstrafik
  Behovet av att resa med färdtjänst, sjukresor och anpassad skolskjuts har ökat kraftigt den senaste tiden. Undvik helst att resa med sådana serviceresor under rusningstid, skriver Region Örebro.

 • 8/9: Sämre efterlevnad bland äldre och skolungdomar

  Norrbottens länsstyrelse rapporterar om försämrad efterlevnad av rekommendationer bland äldre och skolungdomar. Däremot är efterlevnaden hög bland äldre i kollektivtrafiken.

 • 8/9: Regionens hantering ska utvärderas
  Regionstyrelsen i Västra Götaland låter Kommunforskning i Västsverige (KFi Väst) utvärdera Västra Götalandsregionens hantering av coronapandemin. 
 • 7/9: Stort intresse för testning ger längre väntetider
  Region Dalarna har utökat antalet testtider men intresset är fortfarande stort. Många är förkylda och vill boka PCR-prov. Det gör att de kan få vänta några dagar på en provtagningstid. Den som är lindrigt sjuk ska inte ringa vårdcentralen för tidsbokning utan i stället boka tid i appen Min Vård Dalarna, meddelar smittskyddet i regionen. Läs mer på regionens webbplats.
 • 7/9: Barn med symtom bör testas
  Smittskyddet i Region Dalarna rekommenderar att barn från förskoleklass och uppåt provtas för pågående infektion med covid-19 om de har symtom. Yngre barn bör i första hand stanna hemma utan provtagning.
 • 7/9: Fler orter erbjuder tester
  I Skåne finns nu möjlighet att testa sig för covid-19 på fler orter. Förutom de självtester som ett ombud kan hämta ut på apotek, blir det nu också möjligt att göra självtest på en provtagningsplats som du kör till med bil. Läs mer på 1177 Skånes webbplats.
 • 5/9: Barn kommer inte att testas
  Region Östergötland kommer inte testa barn med milda symtom.
 • 4/9: Barn med symtom bör testas
  I Västerbotten rekommenderas provtagning för barn som är sex år och äldre med symtom, enligt 1177 Vårdguiden. Hälsocentraler och sjukstugor i länet har dock för närvarande inte möjlighet att provta barn med milda förkylningssymtom.
 • 3/9: Länsstyrelserna har gått igenom efterlevnaden av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. Generellt är den god men det rapporteras också att fler äldre rör sig mer på platser där många samlas och att en del unga inte följer föreskrifterna. Bland goda exempel på arbete mot smittspridning nämns värdar som påminner allmänheten om att hålla avstånd, digitaliserade arrangemang, beställning och betalning via appar samt åtgärder för att minska trängsel på restauranger, allmän plats, i skolor och i kollektivtrafik. 
 • 3/9: Enligt en enkätundersökning i Region Gävleborg uppger 98 procent av de intervjuade att de under coronapandemin ändrat sitt sätt att leva. Nio av tio upplever att de har fått information om coronaviruset och covid-19 i mycket eller ganska hög grad.  
 • 3/9: Hårt tryck på coronatester i Region Kronoberg. Antalet som testar sig för pågående covid-19 i länet har ökat stort de senaste veckorna men antalet fall är lågt. Vecka 35 var tre procent av proven positiva. 
 • 3/9: Region Gävleborg: Folktandvården i Gävleborg öppnar för patienter med prioriterad vård. Det är viktigt att undvika kollektiva resor och att inte sitta i väntrummet tillsammans med andra patienter. Ring din klinik, uppmanar Folktandvården i Gävleborg.  
 • 3/9: Region Sörmland: Antalet tester av covid-19 har ökat i Sörmland. Därför kan resultaten försenas något, meddelar regionen.
 • 3/9: Region Norrbotten har öppnat för antikroppstester bland allmänheten. För den som av någon anledning inte kan boka via 1177.se kommer ett telefonnummer öppnas för bokning av tid.
 • 3/9: Region Halland sänker åldersgränsen för självprovtagning för covid-19 från 18 år till 16 år. För att kunna boka tid behöver man bank-ID eller annan e-legitimation. Bankernas SäkerhetsID för ungdomar fungerar inte. Man behöver också ha en ID-handling med till provtagningen.
 • 3/9: Region Västernorrland: Från slutet av oktober ska allmänheten kunna erbjudas antikroppstester för covid 19.
 • 2/9: Region Skåne ökar tillgången på självtester.
 • 2/9: Region Örebro: Det är viktigt att även barn testas. Från och med den 8 september kan barn, från och med sex år med lindriga symtom på covid-19, testa sig.
 • 2/9: Region Uppsala erbjuder provtagning för barn från årskurs 4 och uppåt för pågående covid-19-infektion. Trycket på att få tid är mycket stort och Regionen försöker kunna erbjuda fler tider. 
 • 2/9: Region Dalarna arbetar för att öka kapaciteten för provtagning. Efter uppmaningen om att alla ska provta sig för att se om de har en pågående covid-19-infektion har efterfrågan på provtagning ökat, meddelar Region Dalarna
 • 2/9 Region Örebro: Man behöver inte längre ha haft symtom i 24 timmar för att kunna testa sig i regionen.
 • 1/9 Region Stockholm: Andelen smittade i Stockholmsområdet ligger på låga nivåer. Det beror till stor del på att de nuvarande rekommendationerna följs av de flesta. Skulle smittspridningen öka över tid kan Smittskydd Stockholm överväga kompletterande åtgärder, säger Per Follin, smittskyddsläkare.
 • 1/9: Region Sörmland ändrar åldersgränsen till 16 år för egenprovtagning för covid-19.
 • 31/8: Region Skåne meddelar att beställningarna av självtest har ökat mycket kraftigt och att det kan vara svårt att hitta en tid på ett apotek för utlämning.
 • 31/8 Region Östergötland har granskat dödsfallen på sjukhus. De flesta avlidna hade betydande skörhet och flera andra sjukdomar. I 15 procent av fallen bedöms dödsorsaken vara en annan än covid-19. 
 • 31/8 Region Sörmland meddelar att screening återupptas i vården men restriktionerna avseende medföljande fortsätter gälla.
 • 28/8 Gävleborg och Halland: Antikroppstester för allmänheten införs den 1 september i Region Gävleborg och i Region Halland från oktober.
 • 28/8 Region Jämtland Härjedalen: De allmänna besöksrestriktionerna i regionens lokaler förlängs till den 28 februari 2021.
 • 28/8: Antikroppstester för allmänheten införs den 1 september i Region Gävleborg och i Region Halland från oktober.
 • 28/8: De allmänna besöksrestriktionerna i Region Jämtland Härjedalens lokaler förlängs till den 28 februari 2021.
 • 27/8: All vård och planerade operationer för symtomfria personer över 70 återupptas i Region Kronoberg.
 • 27/8: Region Kronoberg har undersökt journalerna för de patienter som avlidit med covid-19 på länets sjukhus. Nästan alla hade minst två sjukdomar förutom covid-19.
 • 24/8: Region Uppsala börjar testa barn från årskurs 4.

Tillbaka till aktuella notiser från regionerna

Uppdaterades