Inrikesresor och kollektivtrafik

Den omfattande spridningen av det nya coronaviruset gör att situationen för resenärer och pendlare snabbt kan förändras. Här finns information om vad du som resenär behöver tänka på. Du har själv ett ansvar för att följa utvecklingen och fatta informerade beslut.

Tänk över om resan verkligen är nödvändig

Med anledningen av spridningen av coronaviruset rekommenderar Folkhälsomyndigheten alla att tänka igenom om planerade helgresor eller andra resor inom Sverige verkligen är nödvändiga att genomföra. Den som är sjuk ska inte resa alls.

Vad gäller för inrikes resor och kollektivtrafik?

Många trafikföretag har information på sina webbplatser om situationen kring det nya coronaviruset. För information om linjer eller sträckor som du ska resa, besök den aktuella webbplatsen.

Tänk på detta innan du åker tåg, buss eller taxi:

  • Följ alltid de allmänna råden om hur du skyddar dig själv och andra. Stanna hemma om du är sjuk, tvätta händerna ofta, hosta och nys i arvecket och undvik att röra vid ögon, näsa och mun.
  • Håll avstånd till andra resenärer.
  • Läs webbsidor hos företagen som sköter trafiken. De kan ha särskilda rutiner.
  • Tvätta alltid händerna efter resa. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
Uppdaterades