Du som är över 70 år

Här finns råd till äldre om smittspridning, vilket stöd som finns att få och om dina rättigheter i hälso- och sjukvården.

Sök vård om du behöver akut hjälp

 • Vid frågor om symtom och vård som inte är akuta, ring 1177 eller gå in på 1177 Vårdguiden.
 • Vid akuta, livshotande tillstånd, ring 112.
 • För allmänna frågor om covid-19, ring 113 13.
 • Om du är orolig, ring Äldrelinjen på 020-22 22 33, vardagar kl. 8-19, helg 10-16.

Det är viktigt att den som behöver sjukvård för svåra och akuta tillstånd inte undviker att söka hjälp på grund av rädsla för covid-19.

Socialstyrelsen: Viktigt att våga söka vård vid akuta symtom

Undvik nära fysiska kontakter

Hög ålder är den främsta riskfaktorn för att få allvarligare symtom vid covid-19. Om du är över 70 år uppmanas du därför att:

 • begränsa dina nära kontakter med andra
 • undvika platser med många människor, till exempel affärer eller kollektivtrafik
 • promenera gärna utomhus
 • be om hjälp med att handla mat och uträtta ärenden. Kontakta din kommun om du inte har någon som kan hjälpa dig. E-hälsomyndigheten har information om vad som gäller för att hämta ut receptbelagda läkemedel på apotek åt någon annan.

Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som är över 70 år.

Så kan friska äldre umgås under covid-19

Förutom att hålla kontakten via telefon och dator kan du som är frisk och 70 år eller äldre träffa släkt och vänner om det sker under säkra former.

 • Planera mötena i förväg och fundera på hur du kan minska risken för att sprida smitta.
 • Träffas bara om alla är friska. Undvik möten även om du har milda symtom.
 • Om du har testats, är symtomfri och bedöms ha någon form av immunitet löper du mindre risk att bli smittad liksom att sprida smittan. Läs mer på sidan om tester.
 • Träffas hellre utomhus än inomhus. Håll minst en armlängds avstånd till varandra.
 • Umgås i små grupper, undvik sammanhang med många människor.
 • Placera stolar och bord så att ni kan hålla avstånd, även utomhus.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten, särskilt innan du äter eller fikar. Använd handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
 • Tvätta händerna så snart du kommer hem.

Om du ska resa

Alla som är symtomfria kan resa inom landet. Använd då i första hand egna färdmedel eller allmänna färdmedel som går att platsboka. Undvik att åka med kollektivtrafik, som exempelvis buss, tåg, tunnelbana och spårvagn.

Information om resor inom landet

Information om resor utrikes

Äldreboenden

Besöksförbudet på äldreboenden kommer att upphöra 1 oktober. Fram till dess, medan besöksförbudet ännu gäller, går det att göra undantag från förbudet om det finns särskilda omständigheter. Kontakta din kommun eller den verksamhetsansvarige på det aktuella boendet för att ta reda på vad som gäller.

 

Få hjälp och stöd

Hör av dig till din kommun om du behöver hjälp med att handla mat eller hämta ut mediciner.

Cirka hälften av kommunerna har ett samarbete med Frivilliga Resursgruppen (FRG). FRG stöttar kommuner med att till exempel handla mat till riskgrupper. I andra kommuner finns det en akutlösning där Röda korset, Rädda barnen, Stadsmissionen, Svenska kyrkan och Riksidrottsförbundet kan hjälpa till. Några kommuner har andra lösningar. Ring eller mejla till din kommun för att få veta mer om hur du kan få hjälp.

På webbplatsen Uppdrag psykisk hälsa hittar du samlad information om stöd och resurser för äldre. Mer information och viktiga telefonnummer hittar du på sidan Om du känner dig orolig.

Vård på lika villkor

Med anledning av den diskussion som förts i medierna om att äldre människor inte skulle erbjudas intensivvård tydliggör Socialstyrelsen att så inte är fallet. I de nationella principerna för prioritering inom intensivvård framgår att alla ska ha vård på lika villkor  oavsett ålder. Det är fastslaget i lagen sedan länge.

Mer information hos Socialstyrelsen.

Dina rättigheter i vården 

1177.se kan du läsa om hur du söker vård, vilka lagar och regler som gäller, vilka avgifter du får betala och vilka rättigheter du har.

Om du inte är nöjd med din vård ska du i första hand kontakta den mottagning du varit i kontakt med. I varje region finns dessutom en patientnämnd som ska hjälpa dig om du inte är nöjd med vården. Patientnämnden kan till exempel hjälpa dig med att komma i kontakt med ansvarig vårdpersonal. Kontakta din region för mer information om covid-19.

Uppdaterades