Coronapandemin: Detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud, råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.
Uppdaterades

Covid-19 är anmälningspliktig

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom. Däremot är sjukdomen fortfarande anmälningspliktig, vilket innebär att konstaterade fall fortfarande ska anmälas av sjukvården till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Smittspårning ska fortfarande ske i sluten vård och omsorg där personer med hög risk att bli allvarligt sjuka finns.

Läs mer om covid-19 hos Folkhälsomyndigheten (öppnas i nytt fönster)

Råd och rekommendationer 

Vaccinera dig om du kan

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 18 år och äldre vaccinerar sig mot covid-19 med tre doser.

Läs mer om vaccin mot covid-19

Stanna hemma vid symtom

Om du får symtom bör du stanna hemma och undvika kontakt med andra. Läs mer om vad du bör tänka på om du blir sjuk på Folkhälsomyndighetens webbplats (öppnas i nytt fönster).

Särskilt råd till ovaccinerade

Om du är ovaccinerad löper du större risk att bli allvarligt sjuk i covid-19. För att undvika att bli sjuk bör den som är ovaccinerad vara extra försiktig och undvika inomhusmiljöer där många människor samlas. Denna rekommendation gäller enbart vuxna.

Ingen testning av allmänheten

Testning med PCR-test rekommenderas inte längre för allmänheten generellt. Däremot rekommenderas testning vid symtom för personal inom hälso och sjukvård samt inom omsorg för patienter med hög risk att bli allvarligt sjuka, för patienter och gravida kvinnor med kraftigt nedsatt immunförsvar samt omsorgstagare inom vården och äldreomsorgen med hög risk att bli allvarligt sjuka.

Folkhälsomyndigheten om testning för covid-19 (öppnas i nytt fönster)