Coronapandemin: Detta gäller just nu

Här hittar du en sammanställning av de förbud och de råd och rekommendationer som gäller just nu med anledning av pandemin. Du hittar även länkar till fördjupad information. I sammanställningen har vi valt ut de råd och rekommendationer som påverkar dig som individ.
Uppdaterades

Lagstadgade restriktioner och förbud

Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Hur många som kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar beror på om sammankomster sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser:

 • Inomhusarrangemang utan sittplatser: 50 deltagare.
 • Inomhusarrangemang med sittplatser: 300 deltagare (sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer).
 •  Utomhusarrangemang utan sittplatser: 600 deltagare.
 •  Utomhusarrangemang med sittplatser: 3 000 deltagare.
 •  Motionslopp: 900 deltagare.
 • Begravningar får alltid ha 20 deltagare oavsett kvadratmeterberäkning. Om fler får delta beror på om begravningen hålls inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Till exempel får en begravning som hålls inomhus med anvisade sittplatser ha 300 deltagare. 
 • Privata tillställningar i hyrd lokal: 50 personer.

Läs mer om antalet tillåtna deltagare vid olika typer av sammankomster i Folkhälsomyndighetens sammanställning

Läs mer om vad som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på polisens webbplats

Butiker, gym och sportanläggningar

Verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.

Serveringsställen

Måste vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Bland annat får inte fler än åtta personer sitta vid samma bord inomhus.

Inresa till Sverige

Inreseförbud för icke nödvändiga resor till Sverige från de flesta länder utanför EU/EES. Förbudet gäller inte svenska medborgare eller medborgare i annat EU/EES-land samt medborgare från ett antal undantagsländer. Svenska medborgare och utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige har alltid rätt att resa in i Sverige.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som har rest utanför Norden tar ett PCR-test vid hemkomst till Sverige. Det gäller även om du inte har symtom. Rekommendationen gäller inte dig som har vaccinerats med en dos minst tre veckor innan ankomsten till Sverige. Det gäller inte heller dig som har haft covid-19 under de senaste sex månaderna.

Läs mer på sidan Utrikesresor där du också hittar information om vilka länder som undantas från inreseförbudet och vilka övriga undantag som finns.

Covidbevis

Covidbevis är ett digitalt bevis på att du är vaccinerad mot covid-19. Tanken är att det ska underlätta för utlandsresor inom EU. Beviset går att beställa via e-tjänsten Covidbevis. Kom ihåg att det är landet du reser till som avgör vilka regler som gäller där. Det är ditt ansvar att kontrollera om du får resa in.

Råd och rekommendationer

De nationella råden

Alla i Sverige ska följa de nationella råden om att till exempel stanna hemma vid symtom, hålla avstånd och arbeta hemifrån. 

Dessa råd ska du följa

Om du är vaccinerad

 • Tre veckor efter första dosen kan vaccinerade personer träffa människor från några olika hushåll inomhus. Läs mer hos Folkhälsomyndigheten om de anpassade rekommendationerna för dig som är vaccinerad.
 • Vaccinerade personer bör i övrigt följa de grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna och hålla avstånd.

Här kan du läsa mer om efter vaccinationen

Munskydd

Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte längre munskydd i kollektivtrafiken.

Hur du använder munskydd på ett säkert sätt

Skolor

 • Det är varje skolas huvudman som bestämmer hur undervisningen ska bedrivas.
 • Högstadieskolor och gymnasieskolor har möjlighet att bedriva distansundervisning. Folkhälsomyndigheten bedömer att det är möjligt att återgå till undervisning på plats efter sommarlovet.
 • Det kan finnas regionala skillnader i hur undervisningen bedrivs eftersom smittläget kan se olika ut i regionerna. Läs mer om vad som gäller i din region

Läs mer på sidan Skolor och barnomsorg.

Statligt anställda ska kunna jobba hemifrån

Statliga myndigheter ska vidta åtgärder för att öka möjligheten för anställda att arbeta hemifrån.

Om du varit utomlands

Beroende på om du är svensk eller utländsk medborgare samt vilket land du reser från gäller olika rekommendationer. 

Om rekommendationer vid inresa till Sverige