Till föräldrar och andra vuxna

Här har vi samlat information och länkar riktade till föräldrar och andra vuxna. Det finns tips och råd om vart du kan vända dig om du är orolig, hur ni får vardagsrutinerna att fungera och hur du kan prata med barn om coronaviruset.
Uppdaterades

Till föräldrar och andra vuxna

Så kan du prata med barn om covid-19:

  • Kolla läget. Ta reda på hur mycket barnet vet och hur det känner.
  • Uppmuntra till frågor. Lämna inte ett barn ensamt med sina tankar.
  • Ge barnet hopp. Många jobbar just nu för att lösa situationen.
  • Överför inte din egen oro. Utgå från vad barnet undrar och behöver.
  • Försök att behålla vardagsrutiner. Lugna ner och prata om annat än viruset.

Längre intervju med BRIS om hur du kan prata med barn

Rädda Barnens tips om hur du kan prata med barn

Vuxna kan ringa till BRIS vuxentelefon om barn för att få hjälp med att stödja barn i olika situationer på telefonnummer: 077-150 50 50. Öppen vardagar klockan 9-12. 

Folkhälsomyndighetens sammanställning av information om covid-19 hos barn och unga

Få vardagsrutinerna att fungera

Rädda Barnens tips och råd till föräldrar som är hemma med barn på grund av coronaviruset

Om att prata med barn i kris

Röda korsets tips på hur vuxna kan prata med barn i sorg och kris.