Åtgärder för att minska smittspridningen

Arbetet med att stoppa smittspridningen drivs av många olika myndigheter och aktörer på nationell, regional och lokal nivå. Här är exempel på åtgärder som regeringen föreslagit eller beslutat

Regeringens åtgärder

Regeringens arbete och beslut kring utbrottet av covid-19 syftar till att:

• Begränsa smittspridning i landet.
• Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
• Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
• Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
• Begränsa oro, bland annat genom information.
• Att sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

På regeringens webbplats hittar du information om åtgärder som tagits 

Folkhälsomyndighetens åtgärder

Folkhälsomyndigheten arbetar med att förebygga smittspridning i samhället, både genom mikrobiologiska analyser, rekommendationer till myndigheter, vården, andra aktörer
och allmänheten. 

Uppdaterades