Årsmöten och stämmor under pandemin

Föreningar rekommenderas att skjuta upp årsmöten och stämmor eller genomföra dem digitalt. Aktiebolag och ekonomiska föreningar kan använda sig av fullmakter och poströstning, enligt en tillfällig lag. Här har vi samlat information om vad som gäller för årsmöten och stämmor under pandemin.
Uppdaterades

Tillfällig lag för aktiebolag och föreningar

En tillfällig lag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor under pandemin trädde i kraft i april 2020. Lagen gör det möjligt att använda sig av fullmakter och poströstning. Regeringen har beslutat att lagen ska gälla till den 31 december 2021. Läs mer om den tillfälliga lagen på Bolagsverkets webbplats

Allmänna råd för föreningar och enskilda

Enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har alla ett ansvar för att minska risken för smittspridning av covid-19.

Som förening bör du:

  • om möjligt skjuta upp årsmöten och föreningsstämmor eller genomföra dem digitalt
  • undvika andra möten eller genomföra dem digitalt

Tips om smittsäkra årsmöten och stämmor från Bolagsverket

Som enskild bör du bland annat: 

  • stanna hemma vid symtom
  • begränsa nära nya kontakter och endast umgås med de personer du normalt träffar. 
  • hålla avstånd 
  • helst umgås utomhus

Gör en riskbedömning

Att ses många människor på samma plats innebär en ökad risk för smittspridning. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett verktyg för riskbedömningar som kan användas av föreningar och andra verksamheter. 

Lagar och förbud

Om mötet hålls i en hyrd lokal eller om det skulle kunna räknas som en allmän sammankomst får antalet deltagare inte vara fler än åtta. För att en sammankomst ska räknas som allmän krävs att den anordnas för allmänheten eller att allmänheten har tillträde till den. 

Polisens information om allmänna sammankomster