Okul ve çocuk bakımı

Burada salgın kontrolü durumuna göre anaokulları, okullar ve diğer eğitimler için nelerin geçerli olduğu hakkındaki bilgileri derlemekteyiz.

ID82

İlköğretim okulları ve anaokulları

İlköğretim okulları ve anaokulları eskisi gibi açık olmaya devam edebilirler. Hasta olan ve başkalarına hastalık bulaştırma riski bulunan öğrenciler okula gitmeyerek evde kalmalıdır. Sağlıklı ve semptomu olmayan öğrenciler okula devam edeceklerdir. 

Belirli bir ilköğretim okulunda veya anaokulunda nelerin geçerli olduğu hakkında daha fazla bilgi için lütfen okul müdürü veya okul sorumlusu ile irtibata geçiniz.

Salgının yaygınlaşması durumunda, sorumlu bir müdür, bulaşıcı hastalık kontrol doktorlarına danışarak, anaokulları ve okulları kapatmaya karar verebilir.

Okul genel bir halk toplantısı sayılmamaktadır

50'den fazla kişinin katıldığı halka açık toplantılara dair yasak, okullar ve anaokulları için geçerli değildir. Ancak yasağın bir norm olarak hizmet etmesi düşünülmüştür. Yasak okullar ve anaokulları için geçerli olmasa da, İsveç Ulusal Eğitim İdaresi okul yemekhanesi ve oditoryum gibi ortak alanlarda kalabalığı önlemek için ayarlamalar yapılmasını tavsiye etmektedir.

ID83

Liseler, yükseköğretim kurumları ve diğer yükseköğretim birimleri 

2020 baharında İsveç Halk Sağlığı Kurumu ortaöğretim okullarının, yüksek öğretim kurumlarının, meslek yüksek okullarının ve yetişkin eğitiminin uzaktan eğitim ile yürütülmesini tavsiye etmiştir. Bu tavsiye 15 Haziran'da yürürlükten kaldırılmıştır.

Bu sonbaharda, liseler yine okulun tesislerinde ders vereceklerdir. Hükümet, toplu taşıma araçlarındaki kalabalığı azaltmak amacıyla, liselerin belli şartlar altında yerinde eğitimin uzaktan eğitimle birleştirebileceğine karar vermiştir.

İsveç Halk Sağlığı Kurumuna göre, yüksek öğretim kurumları, meslek yüksek okulları, akşam liseleri ve çeşitli yetişkin eğitimi biçimleri işyeri olarak kabul edilebilir. Kurum burada toplumun geri kalanı için geçerli olan düzenleme ve genel tavsiyeleri tekrarlar.

Uzaktan eğitim toplu taşıma araçlarında kalabalığı azaltacaktır (sayfa İsveççedir)

ID84

Eğitim maddi desteği

Yeni korona virüsün yol açtığı pandemi nedeniyle CSN çeşitli uyarlamalar yapmıştır. Ayrıca, mali durumunuz etkilenirse ve ödemede zorlanırsanız, öğrenci kredilerinizi geri ödeyenler için bazı güvence kuralları da vardır.

Publicerades