Kısıtlamalar ve yasaklar

Burada korona virüsü nedeniyle İsveç'te uygulamaya konan kısıtlama ve yasakların bir özetini bulacaksınız.

ID10

Huzurevleri

Huzurevlerine yönelik ziyaret yasağı 1 Ekim'de sona erecektir. O zamana kadar, yasak hala yürürlükteyken, özel durumlarda istisnalar yapmak mümkündür. Hangi şartların geçerli olduğunu öğrenmek için lütfen belediyenize veya ilgili tesisin yöneticisine başvurunuz.

Ziyaret yasağına ilişkin istisnalar

Ziyaret yasağına ilişkin istisnalar hakkındaki genel tavsiyeler Temmuz ayında güncellenmiştir ve artık yaşlı insanların huzurevlerinde ziyaretçi kabul etmeleri mümkündür. Ulusal Sağlık ve Refah Kurulu’nun tavsiyesi, ziyaretlerin öncelikle açık havada yapılmasıdır. Semptomsuz ve covid-19 antikorları olan kişilere de huzurevi ziyaretleri için istisna tanınabilir. 

Bir ziyaretin mümkün olup olmadığını ve işletmenin bunu güvenli bir şekilde gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini değerlendiren konaklama biriminin işletmecisidir. 

Ulusal Sağlık ve Refah Kurulu bağışıklık ve huzurevlerine ziyaretler ile ilgili tavsiyesinde bir ziyaretçinin hastalığı geçirmiş olmasının kapalı alandaki ziyaretler için yeterli bir gerekçe olmadığını değerlendirmektedir.

Ulusal Sağlık ve Refah Kurulu’nun huzurevlerine güvenli ziyaretler hakında bilgileri   (sayfa İsveççedir)

N5

50'den fazla kişiyle yapılan halka açık toplantıların yasaklanması

29 Mart Pazar gününden itibaren halka açık toplantılar ve halka açık etkinliklerde en fazla 50 katılımcı yer alabilir. Karar, Hükümet tarafından 27 Mart Cuma günü alınmıştır.

Polis, 50'den fazla katılımcının yer aldığı bir halka açık toplantıyı veya halka açık etkinliği iptal edebilir ya da durdurup dağıtabilir. Yasağı ihlal eden bir etkinliği düzenleyen kişiler para cezasına veya en fazla altı ay hapis cezasına çarptırılabilirler.

Daha önce, halka açık toplantılara 500 kişilik bir sınır uygulanmaktaydı, ancak bu sayı şimdi Halk Sağlığı Kurumu'nun talebi üzerine değiştirilmiştir. Bunun nedeni korona virüs hastalığı covid-19'un yayılmasını sınırlamaktır.

Halka açık toplantılar

Halka açık toplantılar şu anlama gelmektedir:
• gösteri nitelikli veya kamusal ya da özel konularda müzakere, kamuoyu oluşturma veya bilgilendirme amaçlı toplantılar
• öğretim amacıyla veya genel ya da halk eğitimi için verilen ders ve sunumlar
• dini vecibelerin yerine getirilmesi için düzenlenen toplantılar
• tiyatro gösterileri, sinema gösterimleri, konserler ve sanatsal çalışma gerçekleştirme amaçlı diğer toplantılar
• toplanma özgürlüğünün icra edildiği diğer toplantılar

Halka açık etkinlik

Halka açık etkinlik şu anlama gelmektedir:
• spor ve uçuş yarışmaları ve gösterileri
• dans etkinlikleri
• lunapark eğlenceleri ve kutlama yürüyüşleri
• pazarlar ve fuarlar
• hala açık toplantı veya sirk gösterileri olarak kabul edilmeyen diğer etkinlikler
Okullar, toplu taşıma araçlarıyla ulaştırma, özel etkinlikler ve iş ziyaretleri kapsam dışıdır.

ID14

İsveç'e geçici seyahat yasağı

Hükümet, AB dışı ülkelerden İsveç’e gerekli olmayan seyahatlerin durdurulması kararı almıştır.  Bu yasağın amacı, korona virüsünün etkilerini hafifletmek ve covid-19’un yayılmasını azaltmaktır. 

Aşağıdakiler giriş yasağından muaftır:

 • İsveç vatandaşları
 • işveren çalışanı ve/veya refakatçilerini geri dönmeleri için çağırdıysa, İsveçli bir şirket, İsveçli bir devlet kurumu veya yurtdışındaki bir uluslararası kuruluşta çalışan İsveç vatandaşlarının aile üyeleri
 • başka bir AEA devleti, Büyük Britanya veya İsviçre vatandaşı ya da evine geri dönen bir AEA vatandaşı veya Büyük Britanya vatandaşı veya İsviçre vatandaşının aile üyeleri
 • İsveç’te oturma izni bulunan veya İsveç ya da AB'de ikamet hakkı olan kişiler
 • İsveç'e giriş için geçerli bir ulusal vizeye sahip olan kişiler
 • Özellikle acil ihtiyaçları bulunan veya İsveç'te gerekli işlevleri yerine getirecek yabancılar muaf tutulabilirler, örneğin;
 • sağlık sistemi çalışanları
 • malların sevki için kişiler, örneğin gıda ve ilaçlar
 • araçları ve kargoları halihazırda İsveç'te bulunan profesyonel şoförler ve gemilerine katılacak / gemilerinden ayrılacak denizciler
 • acil ailevi durumları olan kişiler.
 • Muafiyetlerin nasıl yorumlanacağına ve hangi kararların alınacağına İsveç sınır memurları karar vermektedir.
 • tarım, ormancılık ve bahçecilik alanlarındaki mevsimlik işçiler (muafiyet 8 Haziran'dan itibaren geçerlidir).

ID30

Restoran ve eğlence mekanları için tavsiyeler

Covid-19'un yayılmasını azaltmak için restoranlar, kafeler ve barlar için de yeni kurallar geçerlidir.

 • Kuyruklarda, masalarda, büfelerde veya bar tezgahlarında insanlar kalabalık oluşturmamalı, ziyaretçiler birbirleri arasındaki mesafeyi koruyabilmelidir.
 • Ziyaretçiler diğer gruplarla arasında en az bir metre uzaklık bulundurmalıdır.

 • Yemek servis alanı sabun ve su veya el dezenfektanı ile ellerinizi yıkama imkanı sunmalıdır.

 • Yemek servis alanı, ziyaretçileri hastalık yayılma riskini nasıl azaltabilecekleri konusunda bilgilendirmelidir.

 • Ziyaretçiler masalarda oturarak yiyip içmelidir. Siparişleri personel getirmelidir.
 • Konukların yiyecek ve içeceklerini kendileri sipariş etmeleri ve almaları mümkün ise, sıkışıklık veya kuyruklara yol açmadığı sürece, buna izin verilmektedir.
 • İnsanlar arasında sıkışıklığa yol açmadığı müddetçe paket sipariş yiyecekler her zaman olduğu gibi teslim edilir.
 • Kayak merkezlerindeki restoranlar ve kayak sonrası dinlenme işletmeleri de bu kurallara tabidir.
 • İşletmelerde müşterilere verilen servise dair geçici salgın kontrol tedbirleri yasası, diğer hususların yanı sıra, restoran ve kafelere covid-19'un yayılmasını önlemek için tedbirler alma sorumluluğu getirmektedir. Bağlantı Halk Sağlığı Kurumuna yönlendirmekte olup sayfa İsveççedir.
 • Regeringen.se’de oteller, restoranlar ve kamp alanları hakkında daha fazla bilgiyi İsveççe olarak bulabilirsiniz.

Yeni yasaya göre, belediyeler yemek servisi yapan işletmelerin denetiminden sorumludur. Kurallara uyulmadığını düşünüyorsanız, yemek servisi yapan işletmenin bulunduğu belediyeye başvurabilirsiniz.

Uppdaterades