Bilgilendirme filmleri

Burada covid-19 hakkında bilgiler içeren filmler izleyebilirsiniz. Filmler, iltica talebinde bulunan veya son zamanlarda oturma izni almış olan sizin için İsveç hakkında bilgiler içeren ve valiliklerin internet sitesi, Informationsverige.se tarafından yapılmıştır.

Seyahat ve yaz etkinlikleri için öneriler

İsveç kurumlarından koronavirüs/covid-19 hakkında bilgilendirme

Kalabalık veya birden fazla nesille birlikte yaşıyorsanız düşünmen gerekenler

Corona pandemisi ile ilgili endişeler

Korona virüsü nedir ve yakalanırsam ne yapmalıyım?

Sağlıklı çocuklar ve gençler okul eğitimine katılmalıdır

Covid-19 hakkında çocuklarınızla nasıl konuşabilirsiniz

Bağlantılarıza bağlı kalın – ama mesafeni koru

Kendine ve başkalarına bulaşmasını böyle önleyeceksin

Ramazanda dikkat edilmesi gereken öneriler

70 yaş ve üzerinde olanlar için geçerlidir

Yanlis bilgileri ve söylentilerin nasil güvenebiliriz

Sağlık hizmetleriyle temasa geçmeniz gerekiyorsa

Uppdaterades