ዞባዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ”ኮሮና-ቪሩስ”

R19C ኣብዚ እዋን'ዚ ነዚ ገጽ'ዚ ካብ እተፈላለዩ ወረዳታት ብዚርከብ ሓበሬታ ጌርና ብቛንቋ ትግርኛ እዋናዊ ንኽንገብሮ ምንም ተኽእሎ የብልናን። እምበኣር፡ እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ናይቲ ወረዳኻ መርበብ ሓበሬታ ተጠቐም ወይ ድማ 1177 ደውል፡ ኣብኡ ድማ ብትግርኛ ጌርካ ሕቶ ከተቕርብ ትኽእል ኢኻ። 4 ጠዊቕካ ናብቲ ናይ ቋንቋ ዝርዝር ትኣቱ፡ ብድሕሪኡ 6 ጠዊቕካ ናብ ትግርኛ ትኣቱ።
Uppdaterades

TB19c ብሌኪንገ Blekinge

TB19d ዳላርና Dalarna

TB19e ጎትላንድ Gotland

TB19f የቭለ-ቦርይ Gävleborg

TB19g ሃላንድ Halland

TB19h የምትላንድ- ሀርዬዳለን Jämtland Härjedalen

TB19i ዞባ ዮንሾፒንግ Jönköpings län

TB19j ዞባ ካልማር Kalmar län

TB19k ክሮኖበርይ Kronoberg

TB19l Norrbotten

TB19m ስኮነ Skåne

TB19n ስቶክሆልም Stockholm

TB19o ሶርምላንድ Sörmland

TB19p ኡፕሳላ Uppsala

TB19q ቨርምላንድ Värmland

TB19r ቨስተርቦተን Västerbotten

TB19s ቨስተርኖርላንድ Västernorrland

TB19t ቨስትማን-ላንድ Västmanland

TB19u ቨስትራ ዮታላንድ Västra Götaland

TB19v ኦረብሮ Örebro

TB19w ኦስተርዮትላንድ Östergötland