ሓበሬታ ኣብ ፊልም

ኣብዚ፡ ብዛዕባ ሕማም “ኮቪድ-19” ናይ ሓበሬታ ፊልምታት ክትርኢ ኢኻ። እዘን ፊልምታት እዚአን፥ ብ”Informationsverige.se” ዝተዳለዋ ኰይነን፥ ኣብቲ ኣድራሻ ኢንተርነት ናይ “ኣውራጃዊ-ምምሕዳራት” (länsstyrelserna)፥ ንዓኻ ሓታቲ-ዑቕባ ወይ ኣብዚ ቀረባ ጊዜ መንበሪ-ፍቓድ ንዝረኸብካ፥ ብዛዕባ ሽወደን ዝተዳለወ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ።

ሓበሬታ ብዛእባ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ካብ በዓል መዚ ሽወደን

ሓበሬታ ብዛእባ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ካብ በዓል መዚ ሽወደን

ሓበሬታ ብዛእባ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ካብ በዓል መዚ ሽወደን

ሓበሬታ ብዛእባ ኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ 19) ካብ በዓል መዚ ሽወደን

ንቆልዑ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ብከምዚ ኣገባብ ክትዛረቦም ትኽእል ኢካ

ኮሮና ቫይረስ እንታይ እዩ? በቲ ቫይረስ እንተተለኺፈ’ኽ እንታይ ክገብር ኣሎኒ?

ኣኣተሓሕዛ ርግጸኛ ዘይኮነ ሓበሬታ: ወይ በላበለው

ብኸምዚ ነብስናን ንኻልኦትን ካብ¨ ሕማም ምትሕልላፍ ንከላኸል

ዐድመኹም 70 ዓመት ወይ ዝያዳ ንዝኾንኩም

ካብ ማእከል ጥዕና ወይ ክንክን ጥዕና ርክብ ክትረክብ ምስ እትደልይ

Publicerades