Informationtill riskgrupper och äldre

Vissa kan få svårare symtom om de smittas av covid-19 med framförallt lunginflammation och andningsbesvär. Eftersom sjukdomen är ny saknas heltäckande kunskap om vilka grupper som har störst risk att bli svårt sjuka.

Risker för äldre

Riskgrupper (2020-04-20)

Så håller du dig frisk (2020-05-07)

Råd till gravida (2020-05-22)

Undvik sociala kontakter om du är över 70 år (2020-04-20)

Så kan friska äldre umgås under Covid-19 (2020-06-01)

Äldreboenden

Uppdaterades