Information till riskgrupper och äldre

Vissa kan få svårare symtom om de smittas av covid-19 med framförallt lunginflammation och andningsbesvär. Eftersom sjukdomen är ny saknas heltäckande kunskap om vilka grupper som har störst risk att bli svårt sjuka.
Uppdaterades

Risker för äldre

Riskgrupper (2020-04-20)

Gravida (2021-06-04)

Vaccination och gravida (2021-06-04)