Carruur iyo waaliddiin

Waxan halkan isugu ururinnay macluumaad iyo isku xirayaal ku jeeda carruurta iyo waaliddiinta labadaba. Talo iyo tilmaamo ku aaddan halka aad la xiriiri kartid haddii aad welwelsantahay, sida aad nolol maalmeedka u wadan kartaan iyo sida aad carruurta ugala hadli kartaan feyruska corona.

ID23

Ku socda carruurta iyo dhallinyarada – taageero Iswiidhish ah

Carruurta iyo dhallinyarada welwelsan ama su’aalo ka qaba feyruska corona waxay wici karaan ama intarneet Iswiidhish kula sheekeysan karaan khadka taageerada BRIS ee carruurta. Oo furan maalmaha shaqada 09-12 iyo 14-21 iyo maalmaha fasaxa 14-21.

BRIS waxay liis-gareysay su’aalaha iyo jawaabaha caadiga ha ee ku aaddan feyruska corona 

Talooyinka iyo tilmaamooyinka Badbaadi Carruurta ee ku socda carruurta ka welwelsan feyruska corona

UMO ku saabsan feyruska corona oo loogu tala galay carruurta iyo dhallinyarada u dhexeysa 13 iyo 25 sano

UMO: Talooyinka ku saabsan sidii aad wacnaan u dareemi lahayd marka aad guriga in badan joogtid

ID24

Ku socota waaliddiinta iyo dadka kale ee waaweyn - Sidan ayaad carruurta ugala hadleysaa covid-19

  • Xaaladda eeg. Baar inta uu canuggu ogyahay iyo waxa uu dareemayo.
  • Su’aalo ku dhiirri geli. Canugga keligiis ha u deynin fikradihiisa.
  • Canugga rejo geli. Dad badan waxay iminka ka shaqeynayaan si xaaladda loo xalliyo.
  • Ha u gudbinnin welwelkaaga. Ka duul waxa u canuggu isweydiinayo oo uu baahanyahay.
  • Isku day in aadan wax ka beddelin ruutiinka maalinlaha ah. Deji oo kala hadal wax kale oo aan feyruska ahayn.
Publicerades