Safarrada gudaha iyo gaadiidka dadweynaha

Faafitaanka ballaaran ee feyruska cusub ee corona wuxuu keenayaa in xaaladda rakaabka iyo musaafiriinta ay degdeg isu beddeli karta. Waxaa halkan ku jira macluumaad ku saabsan waxa aad adigu ka musaafir ahaan u baahantihid in aad ka fikirtid. Adiga naftirkaaga ma’uuliyad ayaa kaa saa-ran in aad waxa dhacaya la socotid oo aad go’aan gaartid adiga oo wax og.
Uppdaterades

ID71

Ka hor intaanad safrin

Waxa safarka Iswiidhan gudaheeda ah shaqeynaaya waa inaad iska ilaaliso saxmad/ciriiri badan, gaadiidka dadweynaha ee aan laheyd booska/kursiga la qabsanaayo/la xajisanaayo iyo inad iska ilaaliso inaad la kulanto dad cusub oo aan ahayn kuwa aad caadi ahaan la dhaqanto/kulanto. Waa inaad sidoo kale isku karantiimeyn kartaa meesha aad u safreyso oo aad guriga si amaan ah ugu aadi kartaa haddii aad calaamado covid-19 ah isku aragto.

Xitaa shirkadaha gaadiidka waxaa xilsaaran, in ay kaalin ka geystaan hoos u dhigida heerka ciriiriga, iyo xad u yeelida tirada rakaabyada ee gaadiid kasta saaran.

Talooyin ku saabsan si looga fogaado saxmad/ciriiri badan iyo faafinta cudurka:

  • Kaliya safar haddii aaad ku qasban tahay uun - markasta guriga joog haddii aad calaamado leedahay.
  • Ka fogow safarka wakhtiga saxmada badan jirto.
  • Marka hore isticmaal qaabab kale ee safarka ee aan aheyn ka gaadiidka dadweynaha haddii aanad tigidh aad boos ku qabsato sameysan karin.
  • Masaafad u jirso - xitaa waddooyinka.
  • Gaar ahaan inaad guriga ugu aadi karto si fayruska amaan ka ah haddii aad meesha aad u safrayso ku bukooto/xanuunsato.
  • Laga bilaabo 7 Janaayo ayaa la iskula talinayaa in af dhowre/af gashi la xidhnaado gaadiidka dadweynaha dhexdiisa wakhtiga saxmada badani jirto.

ID72

Inta lagu jiro safarkan

Shirkado badan oo gaadiidka ah waxay hayaan macluumaad ku saabsan faayraska cusub ee koroona.  Gal bogga intarnatka ee shirkada safarka si aad u hesho warbixin ku saabsan nidaamyada cusub iyo waxa ansax ku ah khadadka ama masaafooyinka aad ku safrayso.  Raac tilmaamaha ka imanaya maamulka gaadiidkan.  Xiriiryada boggagan waxay ku aadanyihiin boggag ah af Iswiidhish.

ID88

Gaadiidka dadweynaha iyo saxmada/ciriiriga badan

Degmooyinka iyo Goballada Iswiidhan, SKR, ayaa isku ururiyay waxa shirkadaha gaadiidka dadweynuhu ay sameyn karaan si loo yareeyo ciriiriga oo sidaasna looga hortago faafitaanka cudurka. Shirkadaha abaabula safarrada basaska-, tareennada- ama xagga badda ayaa u taliya sharciyada khuseeya waxa lagu safrayo ee ay shirkaddu leedahay.

Si looga fogaado faafitaanka covid-19 ee ka dhaceysa gaadiidka dadweynaha iyo gaadiidka bulshadu raacdo waa in waxqabadyadu ay:

  • hubiyaan in gaadiidka la wadan/kaxaysan karo illaa heerka lagama maarmaanka u ah si loo yareeyo khatarta saxmad/ciriiri badan.
  • xadidaada tirada rakaabka ee saaran gaadiidkiiba,
  • rakaabkiisa ku wargaliya sida ay ugu yarayn karaan halista faafitaanka fayruska.

Xadidaadaha saaran gaadiidka dadweynaha ee masaafada fog

Tirada rakaaabku waa inaanay ahaanin wax ka badan kala bar kuraasta lagu fariisto ee baska ama tareenka uu khadkiisa safarku ka dheer yahay shan iyo toban mayl.

Waxaad macluumaad dheeraad ah oo xadidaadaha gaadiidka dadweynaha ee masaafada fog ku saabsan ka helaysaa Bogga internetka ee xukuumada (Boggu waxa uu ku qoran yahay af Iswiidhish)