Safarrada gudaha iyo gaadiidka dadweynaha

Faafitaanka ballaaran ee feyruska cusub ee corona wuxuu keenayaa in xaaladda rakaabka iyo musaafiriinta ay degdeg isu beddeli karta. Waxaa halkan ku jira macluumaad ku saabsan waxa aad adigu ka musaafir ahaan u baahantihid in aad ka fikirtid. Adiga naftirkaaga ma’uuliyad ayaa kaa saa-ran in aad waxa dhacaya la socotid oo aad go’aan gaartid adiga oo wax og.

ID71

Ka hor intaanad safrin

Dadka calaamado cudur aan lahayn way safri karaan gudaha Iswiidhan oo tani waxay bilaabantahay inay dhaqan-gasho 13 Juun 2020. Inta lagu jiro safarkan iyo inta meeshaas la joogo labadaba waa muhiim in aad ka durugto dadka kale oo iska ilaaliso meelaha ciriiriga ah.  Ka hor intaanad safrin, ka hubi maamulka gaadiidkaas wixi ku saabsan nidaamyada cusub, tilmaamaha iyo sida gaadiidkan uu raad ugu yeelanayo is qaadsiinta cudur.  Raac macluumaadka ka yimi degmada aad ka fikirayso inaad booqato iyo waxa ansax ka ah meeshaas.  Ka fogaw isku imaatinyada ay bulsho badan joogto. 

Xitaa shirkadaha gaadiidka waxaa xilsaaran, in ay kaalin ka geystaan hoos u dhigida heerka ciriiriga, iyo xad u yeelida tirada rakaabyada ee gaadiid kasta saaran.

Raac talooyinka guud ee ku saabsan sida aad naftaada iyo dadka kaleba u ilaalinayso. Guriga joog haddii aad buktid, badanaaba gacmaha dhaq, ku qufac laabatada xusulka, dadka kalana masaafo u jirso.

Doorashada ugu horeysa ee aad ku safrayso ha ahaato gaadiidka kale ee aan ahayn gaadiidka dadweynaha ka dhaxeeya.  Hadiiba aad u baahato inaad ku safarto gaadiidka dadweynaha ka dhaxeeya, dooro qaabka ay suurtagal tahay inaad ballansato goob aad fariisato.  

Xal ma noqon karo in qof kasta u gaarigiisa socdaal ku galo. Maxaayeelay, waxay abuuri karaan ciriiriga waddooyinka gaadiidka. Taasoo iyadana hakad gelin karto socdaalada iyo gaadiidka bulshada lagamamaarmaan u ah. Haddaba sidii socdaalada iyo gaadiidka bulshada lagamamaarmaan u ah loo hirgelin lahaa awgeed, loogana hortegi lahaa hakadyada gaadiidka ama heerka faafinta cudurka awgood, waa in qof kasta u arrintaan kaalin ka geysta.

  • Socdaal gal haddii lagamamaarmaan u yahay – ku dadaal in aadan socdaal gelin saacadaha ugu socdaalada badan.
  • Haddii aad kari karto adeegso baaskiil ama goobta u lugeey.
  • Micnodarro awgeed beddelka gaadiidka dadwnaha dartiis ha isticmaalin gaarigaaga.

ID72

Inta lagu jiro safarkan

Shirkado badan oo gaadiidka ah waxay hayaan macluumaad ku saabsan faayraska cusub ee koroona.  Gal bogga intarnatka ee shirkada safarka si aad u hesho warbixin ku saabsan nidaamyada cusub iyo waxa ansax ku ah khadadka ama masaafooyinka aad ku safrayso.  Raac tilmaamaha ka imanaya maamulka gaadiidkan.  Xiriiryada boggagan waxay ku aadanyihiin boggag ah af Iswiidhish.

ID88

Shirkadaha gaadiidka dadweynaha iyo ciriiriga

Degmooyinka iyo Goballada Iswiidhan, SKR, ayaa isku ururiyay waxa shirkadaha gaadiidka dadweynuhu ay sameyn karaan si loo yareeyo ciriiriga oo sidaasna looga hortago faafitaanka cudurka. Shirkadaha abaabula safarrada basaska-, tareennada- ama xagga badda ayaa u taliya sharciyada khuseeya waxa lagu safrayo ee ay shirkaddu leedahay. Xeerarka noocaas ah waxay tusaale ahaan ka dhignaan karaan in la yareeyo tirada rakaabka ah ee gaadiidka raacaya iyo inta masaafo ahaan ay rakaabku isu jirjirsanayaan.

Shirkadaha gaadiidka dadweynaha waxaa loola jeedaa hey’adaha dowladda ee gaadiidka dadweynaha ee goballada, shirkadahooda iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay.

ID12

Taas ku fikir inta aadan raaci tareen, bas ama taksi:

  • Mar walba raac talooyinka guud ee ku aaddan sida aad u badbaadineysid naftaada iyo tan dadka kalaba. Guriga joog haddii aad buktid, in badan gacmaha dhaq, ku qufac laabatada xusulka, kana fogaw in aad taabatid indhaha, sanka iyo afka.
  • Masaafo u jirso musaafiriinta kale.
  • Akhriso bogagga intarneetka ee shirkadda maamuleysa gaadiidka. Waxay lahaan karaan qaabab la raaco oo u gaar ah.
  • Safarka ka dib mar kasta gacmaha dhaq. Jeermis dilaha gacmaha la marsado ayaad beddel ahaan isticmaali kartaa haddii aysan kuu suurta geleyn gacma dhaqiddu.

 

ID89

Distans wax ku dhigiddu waxay ciriiriga ka yareyneysaa gaadiidka dadweynaha

Xukuumaddu waxay dugsiyada sar-sare u suurta gelisay in ay duruufaha qaarkood isku daraan distans wax ku dhigid iyo iskool wax ku dhigid. Dugsiga sare ee ay dhigtaan arday fara badan oo ay khasab tahay in ay iskoolka u safraan wuxuu u baahanyahay in uu wax u nidaamiyo si ay ardaydu distans wax ugu dhigan karaan haddii ay lagama maarmaan tahay si ay uga fogaadaan ciriiriga gaadiidka dadweynaha.

ID67

Hoteel, albeergo iyo meel teendhooyin lagu muto

Hoteellada, albeergooyinka iyo meelaha teendhooyinka lagu muto waa in ay hubiyaan in shaqaalaha iyo martidu ay la socdaan oo ay raacaan talooyinka Hey’adda caafimaadka bulshada. Meelaha la booqanayo waa in ay awoodaan in ay safafka xal u helaan marka tusaale ahaan furayaasha la qaadanayo (tusaale, in ay tusaan inta ay martidu isu jirjirsanayaan). Shaqaalaha iyo booqadayaashu waa in ay sidoo kale fursad u helaan in ay gacmaha ku dhaqdaan saabuun iyo biyo iyo aalkolada gacmaha intaba.

Haddii meeshu ay leedahay maqaayad, baar, ama biibito waa ay soo geleysaa xeerarka isciriirinta ee Hey’adda caafimaadka bulshada ee tusaale ahaan loogu tala galay maqaayadaha iyo meelaha khamriga lagu cabo. 

Munaasabadaha laga yaabo in la qabsado wey saameyn kartaa mamnuucidda ka dhanka ah isu ururidda dadweynaha iyo kulamada guud.

ID62

Cariishyada buuruhu waxay u baahanyihiin in horay loo bokimto

Iyagoo ay ugu wacantahay khatarta isqaadsiinta cudurka ayuu Ururka dalxiiska ee Iswiidhishku, STF, soo rogyay xannibaado ku aaddan inta qof ee ku hoyan karta cariishyada buuraha ee ururka. Buuro ku lugeeyayaashu waxay sidoo kale u baahanyihiin in ay boos ka bokimtaan cariishyada iyo in ay horay lacagta u sii bixiyaan.

Xitaa cariishyada buuraha ee gaarka loo leeyahay waxaa dhici karta in ay soo rogeen xeerar kuwan la mid ah. Adigaaga ku firkiraya in aad xagaaga hayaantid waxaa sidaas darteed laguugula talinayaa in aad wax iska baatid in aadan waddada fuulin.

Uppdaterades