Uppsala

ID104

Talo bixinta guud oo laga sii adkeeyey

Qof kasta oo gobolka jooga waxa lagu dhiirigelinayaa inuu:

  • Ka fogaadaan in ey raacaan gaadiidka dadweynaha ama gaadiidyada kale ee dadweyne (dadka ugu horreyso ee arrintaas khuseyso ma ahn ardayda iskuulleyda ah),
  • In sida ugu macquulsan looga dheeraado in xiriir ji r ahaaneed lala yeesho dad kale oo aan aheyn kuwa guriga kula degan (ka dheerow xafladaha goobaha kale ee bulshada isugu timaaddo).

Goobaha shaqada iyo shaqa bixiyayaasha waa in ey qaadaan tallaabooyin si qof walba uu u raaci karo talooyinka guud ee la adkeeyay. Waxey noqon karaan in shaqa bixiyaha uu ku boorriyo in shaqaalaha ey guriga ka shaqeeyaan iyo in la xaddido safarrada iyo kulamada caadiga ah. Goobaha kale ee shaqo waa in isku dayaan in ey xaddidaan tirada soo booqadayaasha.

R233

Ugu badnaan sideed qof dhacdooyin iyo shirar

Laga bilaabo 24 Noofambar 2020 waa inay keliya sideed qof ay ka qeybqaataan isku imaadyada/isku ururida dadweynaha iyo kulamada guud. Waxay taasi sidoo kale khusaysaa dadweynaha wax daawanaaya ee fadhiya. Go'aanku waxa uu sii shaqeeyo doonaa ilaa muddo. Waxa laakiin ka reebanaan loo sameynaaa aaska. Halkaas waxa la oggol yahay ugu badnaan 20 ka qeybqaate.Uppdaterades