Macluumaad gobaleed ku aaddan fayruska corona

R19C Hadda ma haysano fursad aanu boggan ugu cusbooneysiino/ugu soo kordhino macluumaadka gobollada kala duwan ka socda oo af Soomaali ku qoran. Si aad ula socoto hadba waxa cusub, soo booqo bogga internetka ee gobolkaaga ama soo wac 1177, halkaas oo aad haysato fursad aad af Soomaali su'aalo ugu weydiineyso. Riix 4 si aad u aado liiska luqadda, ka dibna riix 2 si aad ugu doorato af Soomaaliga.
Uppdaterades

TB19c Blekinge

TB19d Dalarna

TB19e Gotland

TB19f Gävleborg

TB19g Halland

TB19h Jämtland Härjedalen

TB19i Gobalka Jönköping

TB19j Gobalka Kalmar

TB19k Kronoberg

TB19l Norrbotten

TB19m Skåne

TB19n Stockholm

TB19o Sörmland

TB19p Uppsala

TB19q Värmland

TB19r Västerbotten

TB19s Västernorrland

TB19t Västmanland

TB19u Västra Götaland

TB19v Örebro

TB19w Östergötland