Macluumaad ku aaddan filin

Halkna waxaad ka daawan kartaa filmaan ku saabsan covid-19.
Uppdaterades

Guriga joog haddii aad calaamado covid-19 ah leedahay, masaafad u jirso dadka aad la degan tahay.

Guriga joog haddii aad jiran tahay

Iska qaad tijaabo haddii aad calaamado leedahay

Waa maxay Batidhaanka PCR iyo badhitaanka Antikroppstest? Waa badhitanaada cudurka covid-19

Baadhitaan samee hadii aad leedahay astamaha cudurka covid-19

Sidan ayaad ugala hadli kartaa caruurta Covid-19

Haddaad u baahan tahay in aad la xidhiidho xarumaha cafimaadka

Adigu ilaali naftaada, dadka kalena ka ilaali in cudurku ku faafo

Tani waa sida aad isaga qaban karto wararka beenta ah