Information till arbetsgivare, anställda och företag

Vad händer om jag blir sjuk och inte kan arbeta? Kan jag få hjälp med pengar om jag har ett företag och blir sjuk och inte kan arbeta? Här hittar du information om företag, anställda och att vara hemma när man är sjuk.
Uppdaterades

Försäkringskassan svarar på frågor
om att vara hemma från arbetet

På Försäkringskassans webbplats
kan du få svar på frågor om att

 • få pengar om du måste vara hemma från arbetet
  för att du eller någon du bor med har covid-19
 • lämna intyg från en läkare om du är sjuk
 • få tillbaka pengar för karens om du har varit sjuk.
  Karens betyder att du i vanliga fall
  inte får pengar den första tiden du är sjuk.
  Men nu får du det, eftersom andra regler gäller under pandemin.
 • lämna intyg från en läkare för att du vabbar,
  det vill säga är hemma med sjukt barn
 • få pengar för att vara hemma från arbetet
  för att någon i din familj har ett funktionshinder
  och du inte ska smitta den personen med covid-19
 • få pengar för att vara hemma från arbetet
  om du är i en riskgrupp.

Försäkringskassans information om coronaviruset
(sidan är inte på lättläst svenska)

Du som arbetar inom vården kan
få information på Socialstyrelsens webbplats

Du som arbetar inom sjukvård, socialtjänst eller tandvård
kan få information och råd på Socialstyrelsens webbplats.

Socialstyrelsens information och stöd till dig som arbetar i vård och omsorg (sidan är inte på lättläst svenska)

Socialstyrelsens svar på frågor om covid-19 för dig som arbetar i vård, omsorg och tandvård (sidan är inte på lättläst svenska)

Arbetsgivare: Se till att de anställda
kan arbeta hemifrån om det går

Du som är arbetsgivare ska be de anställda
att arbeta hemifrån om de kan.
Se till att de har allt de behöver
för att kunna arbeta hemifrån.
Se till att de inte behöver resa i arbetet.
Ha alla konferenser och möten på internet.
Eller flytta konferenser till senare.

Om det går ska du se till att de anställda arbetar på tider
så att de inte behöver åka buss, tåg eller spårvagn
samtidigt som många andra,
och inte behöver vara på arbets-platsen
samtidigt som många andra.

Råd till verksamheter

Alla har ansvar för att inte sprida smittan från coronaviruset.
Här är Folkhälsomyndighetens råd till arbetsplatser,
föreningar och andra verksamheter:

 • Sätt upp information till kunder, personal och besökare.
 • Sätt märken för avstånd på golvet där det kan bli köer.
 • Möblera om så att människor inte trängs.
 • Ha möten med dator och videolänk.
 • Se till att det finns tvål och vatten eller handsprit
  för att tvätta händerna.
 • Se till att det inte är för många personer samtidigt i lokalen.
 • Ha öppet kortare tid eller på andra tider än vanligt.

Hjälp kunderna att följa
reglerna om du har en butik

Du som har en butik ska anpassa den
så att personer som kommer till butiken
kan följa reglerna om covid-19.

Om du har en butik, ett köpcentrum eller liknande
ska du följa de här reglerna:

 • Räkna ut hur många personer som får vara i butiken
  så att varje person får 10 kvadratmeter.

 • Det får aldrig vara fler än 500 personer i butiken,
  även om den är mycket stor.  

 • Tala om för kunderna att de ska gå in ensamma i butiken.
  Du kan till exempel sätta upp en skylt
  där det står att de ska gå in ensamma.

 • Hjälp kunderna att betala och hämta varor
  utan att vara nära andra kunder.

 • Gör markeringar på golvet som visar var kunderna ska stå
  för att inte stå nära andra kunder.

 

Råd och regler för restauranger och krogar

 

Alla restauranger, kaféer och liknande serverings-ställen
måste ordna så att covid-19 inte sprids.
De här reglerna gäller:

 

 • Restauranger, kaféer och andra serverings-ställen
  får inte ha gäster som sitter där
  mellan klockan 20.30 på kvällen och klockan 5 på morgonen.
  Men de får ha öppet så att man kan köpa mat och ta med sig.
 • Restauranger och barer får inte servera alkohol
  efter klockan 20 på kvällen.
  Här kan du läsa mer
  Information om alkoholservering på serveringsställen
  (sidan är inte på lättläst svenska).
 • Högst 4 personer får sitta vid samma bord.
 • Bara en person får sitta vid varje bord på restauranger och kaféer som är i ett köpcentrum eller i ett varuhus.

 

Restaurangen eller kaféet ska också göra det här:

 

 • Se till att gästerna som sitter vid ett bord
  kan vara minst en meter från andra gäster.
 • Servera bara mat och dryck till gäster som sitter
  vid ett bord eller en bardisk.
 • Gäster kan beställa och hämta maten själva,
  men se till att de kan göra det
  utan att vara nära varandra eller stå i kö.
 • Ordna så att inte gästerna är nära varandra,
  till exempel i köer, vid bord, bufféer eller bardiskar.
 • Se till att gästerna kan tvätta händerna med tvål och vatten
  eller använda handsprit.
 • Berätta för gästerna hur de ska göra
  för att inte sprida covid-19.

 

Kommunen har ansvar för att kontrollera
så att kaféer, restauranger och serverings-ställen följer reglerna.
Om du inte tycker att de följer reglerna kan du kontakta
den kommun där kaféet eller restaurangen finns.

 

Här finns länkar till Folkhälsomyndighetens information om reglerna
för restauranger och kaféer för att inte sprida covid-19
(sidorna är inte på lättläst svenska):

 

Ny lag för restauranger och krogar

 

Frågor och svar om regler för restauranger och krogar

 

Frågor och svar om nya regler för serverings-ställen

 

Förslag om att anpassa reglerna för att inte sprida covid-19

Fler råd för restauranger, hotell och campingplatser

Det finns fler råd för restauranger,
och det finns även råd för hotell och campingplatser.

Här hittar du råden:

(Råden är inte på lättläst svenska.)

Trängsel på tåg, bussar och spårvagnar

Föreningen för Sveriges kommuner och Regioner, SKR,
har skrivit information till kollektivtrafik-företagen
om hur de kan minska trängsel på bussar, tåg,
tunnelbana, spårvagnar och färjor.

Företag som arbetar med kollektivtrafik,
till exempel bussar, tåg och spårvagnar
ska se till att personer som åker med kollektivtrafiken
kan följa reglerna för att inte sprida sovid-19.
Så här ska du göra om du har ett företag för kollektivtrafik:

 • Kör bussar, tåg eller spårvagnar så ofta som behövs
  för att det inte ska bli många personer nära varandra.
 • Sätt upp gränser för hur många personer som får åka
  i varje buss, tågvagn eller spårvagn.
 • Berätta för personerna som åker
  med bussen, tåget eller spårvagnen
  hur de ska göra för att inte sprida covid-19.

Länk till SKR med lista om vad trafik-företagen
kan göra för att minska trängsel

Informationen är inte på lättläst svenska.