Information för anhöriga till personer som dör i covid-19

Nu kan det vara svårt att träffa sina anhöriga i slutet av livet, om de är smittade av covid-19. Det kan också bli problem att ordna begravningar. Här finns information för dig som är anhörig till någon som dör i covid-19.
Uppdaterades

Att träffa din anhöriga en sista gång

Du kan träffa en anhörig som dött en sista gång
även om personen har dött av covid-19,
säger Folkhälsomyndigheten. 

Anhöriga kommer att få information om hur de ska göra
och om de behöver använda skydds-utrustning,
till exempel mask för ansiktet.

Det är mycket liten risk att bli smittad av corona-viruset
av någon som är död.

Begravningar

Från den 24 november är det förbjudet att ha samlingar
med över 8 personer.

Men ett undantag från den här regeln är begravningar,
där det får vara max 20 personer.
Den här regeln gäller ända tills det kommer ett nytt beslut.

Folkhälsomyndigheten ger rådet att inte heller träffas
i andra stora samlingar, till exempel på begravningar.

Det finns andra sätt än att ha stora begravningar
nu när det är svåra tider.

Svenska kyrkan ger rådet att ha en liten begravnings-gudstjänst
eller att filma begravningen och visa den i sociala medier.

Om den döda har blivit kremerad
kan ni ordna begravningen senare
när det inte längre finns risk för smitta.

Är ni med i någon annan kyrka eller annan religion
ska ni prata med den kyrkan om hur ni ska göra.

Om ni vill ha en borgerlig begravning
ska ni prata med Svenska kyrkan
eller kommunen om hur ni ska göra.

Att ta hand om saker efter den som dött

Om du ska ta hand om saker, till exempel i bostaden,
efter en person som dött i covid-19
behöver du ingen extra skydds-utrustning.

Det räcker med att använda engångs-handskar
och att tvätta händerna med tvål och vatten.