Skåne

Hårdare regler

Alla som är i den här regionen ska följa de här reglerna:

Var inte på platser där det är många människor
Var inte i lokaler inomhus där det är många andra människor
och där det kan bli trångt, till exempel butiker och köpcentrum.
Men du får handla mat i en mataffär
och köpa nödvändiga saker, till exempel på apoteket.
Var inte på platser där det är många människor samtidigt,
till exempel gym, badhus och platser där man idrottar.
Träna gärna hemma eller utomhus i stället, till exempel jogga.

Träffa inga andra än dem som du bor med
Träffa inga andra människor än dem som du bor med
och dem som du träffar varje vecka,
för om du gör det finns det risk att du sprider covid-19.
Gå inte på fest. Ha inte fest hemma hos dig.
Träffa inte många människor samtidigt hemma hos någon.

Åk inte buss eller tåg
Res inte med kollektivtrafik, till exempel buss eller tåg.
Res inte heller med till exempel färdtjänst.
Du får dock resa om det är nödvändigt,
till exempel till skolan,
om du har ett arbete där du måste vara på arbetet
eller om du ska till vårdcentralen eller sjukhuset för att få vård.
Du kan hjälpa till att inte sprida covid-19
genom att inte åka buss eller tåg om du inte måste.
Då blir det mer plats till dem som måste resa.
Om du måste åka buss eller tåg: håll avstånd
och låt andra gå av innan du går på.

Var inte med på aktiviteter inom idrott
Idrotta inte tillsammans med andra människor
om du är över 15 år.
Men du får idrotta om det är ditt arbete att göra det
eller om du går på idrottsgymnasium.
Var inte med i idrottstävlingar eller matcher
där många människor träffas
och där de som är med måste resa för att komma dit.
Ordna inte heller sådana tävlingar.

Företagare: se till att människor kan hålla avstånd
Du som har ett företag som människor kommer till,
till exempel en restaurang,
ska se till att det inte kommer för många människor samtidigt.
Gör saker på internet om det går.
Hjälp människorna att inte behöva vara nära varandra.
Ordna inga aktiviteter som gör att många människor samlas.

Arbetsgivare: se till att de anställda
kan arbeta hemifrån om det går
Du som är arbetsgivare och har anställda
som kan arbeta hemifrån ska be dem göra det.
Du ska också se till att de har allt de behöver
för att kunna arbeta hemifrån.
Se till att de anställda inte behöver resa i arbetet.
Ha alla konferenser och möten på internet.

Andra regler

Max 8 personer får samlas på samma plats.
Det har länsstyrelsen bestämt.Uppdaterades